Koncepční budování systému služeb pro seniory (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro seniory).

  • Jarní setkání starší generace - ve spolupráci s Občanským sdružením Babinec uspořádáme v sále kulturního domu setkání starší generace. Každý účastník obdrží malé občerstvení a k poslechu a k tanci bude hrát dechová hudba.
  • Filmový klub důchodců - ve spolupráci s Domovem sv. Floriana o.s. uspořádáme jednou za měsíc ve společenské místnosti Domova sv. Floriana filmový klub, kde si senioři pustí film přírodovědný, cestovatelský či si připomenou různé akce z minulosti, které jsou zachyceny na DVD.
  • Pravidelné setkávání se důchodců v DPS - v pečovatelském domě rozšíříme i pro důchodce z okolí, kde se budou moci jednou za dva týdny sejít u kávy a popovídat si.
  • Poskytování informací a služeb v DPS - v pečovatelském domě budou pravidelně poskytovat informace všem seniorům a rodinným příslušníkům sociální pracovnice a hlavní pečovatelka.
30.10.2018

Rodina a její fungování je základním pilířem zdravé společnosti. Toto důležité téma je v poslední době stále více a více aktuální, slýcháme ho denně v médiích a setkává se s ním každý z nás. Každý se narodil v „nějak“ fungující rodině. Někdo měl to štěstí, že bude vždy rád vzpomínat na své dětství, jiný se naopak těší, až si v dospělosti vytvoří svou novou vlastní rodinu dle svých představ a v neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na stáří a na seniory, kteří mají také právo žít důstojný život.

Číst dál...
30.10.2018

Vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a kulturních akcí s tímto cílem):

Číst dál...
30.10.2018

Podpora rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití (semináře, volnočasové aktivity pro celé rodiny, kampaně, přednášky apod.)

Číst dál...
30.10.2018

Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i sportovní aktivity, vzdělávání seniorů, zapojování do života komunity).

Číst dál...
30.10.2018

Koncepční budování systému služeb pro seniory (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro seniory).

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti