Vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a kulturních akcí s tímto cílem):

  • Posezení s dechovkou - v sále kulturního domu uspořádáme koncert kvalitní dechovky dechové hudby (Babouci, Šumavanka nebo Polenská třináctka).
  • Oslava dne Matek - ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Věžnice a Základní školou a Mateřskou školou Věžnice uspořádáme v sále kulturního domu oslavu dne Matek. Děti předají maminkám a babičkám přáníčko, zahrají divadelní scénku a zazpívají písničky.
  • Sváteční odpoledne - ve spolupráci se všemi obecními spolky připravíme sváteční odpoledne na návsi. Postavíme tribunu, na které budou hrát a zpívat různé kapely, pro děti a rodiče budou připraveny drobné soutěže. Budou na návsi stánky s občerstvením. Celé rodiny zde budou moci prožít krásné odpoledne.
  • Prázdninové letní kino - během prázdnin budeme promítat v pátek večer a v sobotu večer při pěkném počasí filmy na stěnu sálu kulturního domu ve Věžnici.
  • Zahájení prázdnin – soutěže a branné hry pro děti a jejich rodiče ve spolupráci s Honebním společenstvem Věžnice uspořádáme na začátku prázdnin rozloučení se školním rokem a zahájení prázdnin. Myslivci připraví několik stanovišť, kde si budou moci děti vyzkoušet střelbu ze vzduchových pistolí, zaházet granátem ukázat znalosti zvěře a ptáků. Myslivci také připraví zvěřinové občerstvení a k poslechu zahraje kapela.
  • Rozloučení s prázdninami – soutěže a hry pro děti a jejich rodiče – ve spolupráci místních spolků uspořádáme rozloučení s prázdninami. Pro děti a rodiče bude připraveno několik stanovišť, kde si budou moci vyzkoušet různé dovednosti.
  • Adventní koncert - uspořádáme v sále kulturního domu adventní koncert.
  • Vánoční besídka - ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Věžnice a Základní školou a Mateřskou školou Věžnice uspořádáme v sále kulturního domu vánoční besídku. Děti zahrají divadelní scénku a zazpívají písničky.
  • Živý betlém -  24. prosince ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Věžnice uspořádáme před kaplí na návsi Živý betlém, kde děti zahrají scénku z narození Pána Ježíše a zazpívají koledy. Po skončení si budou moci lidé domu odnést Betlémské světlo. 

PŘEHLED AKCÍ ZA r. 2014 V DOMOVĚ sv. FLORIÁNA VĚŽNICE

18. března Dílnička – Malování na tašky z netkané textilie
9. dubna Dílnička – Zdobení perníkových vajíček
10. dubna Přednáška manželů Kolářových – Rizika a klady působení sluníčka
15. dubna Dílnička – Velikonoční dekorace
29. dubna Pálení čarodějnic + opékání špekáčků
15. května Dílnička – Malování na sklo
17. června Dílnička – Ubrousková technika
1. července Zahradní párty s opékáním špekáčků
12. srpna Netradiční pečení
20. srpna Zahradní párty s harmonikou
16. září Dílnička – Suchá vazba
24. září Zahradní párty s opékáním špekáčků
7. října Den otevřených dveří
14. října Dílnička – Keramika
21. října Dílnička – Keramika
4. listopadu Přednáška manželů Kolářových – Kořeny a koření v kuchyni a pro naše zdraví
19. listopadu Přednáška MUDr. Brhelové – Nemoc a stáří
26. listopadu Dílnička – Adventní věnce (Mgr. Hutyrová)
10. prosince Dílnička – Zdobení vánočních perníčků (p. Henzlová)
18. prosince Vánoční večeře

 

30.10.2018

Rodina a její fungování je základním pilířem zdravé společnosti. Toto důležité téma je v poslední době stále více a více aktuální, slýcháme ho denně v médiích a setkává se s ním každý z nás. Každý se narodil v „nějak“ fungující rodině. Někdo měl to štěstí, že bude vždy rád vzpomínat na své dětství, jiný se naopak těší, až si v dospělosti vytvoří svou novou vlastní rodinu dle svých představ a v neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na stáří a na seniory, kteří mají také právo žít důstojný život.

Číst dál...
30.10.2018

Vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a kulturních akcí s tímto cílem):

Číst dál...
30.10.2018

Podpora rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití (semináře, volnočasové aktivity pro celé rodiny, kampaně, přednášky apod.)

Číst dál...
30.10.2018

Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i sportovní aktivity, vzdělávání seniorů, zapojování do života komunity).

Číst dál...
30.10.2018

Koncepční budování systému služeb pro seniory (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro seniory).

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti