Úřední deska

Úřední deska

Historie
Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 75.7Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce Věžnice na rok 2022

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 131.3Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 194/2021 - Vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 99.9Kb Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu obce Věžnice

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 167.3Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022

Vyvěšeno
23. 11. 2021
PDF, 112Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SOP

Vyvěšeno
23. 11. 2021
PDF, 94.5Kb Stáhnout

SOP návrh rozpočtu na rok 2022

Vyvěšeno
23. 11. 2021
PDF, 99.7Kb Stáhnout

SOP rozpočet 2022 a skutečnost 2021

Vyvěšeno
16. 11. 2021
PDF, 238.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
08. 11. 2021
PDF, 434Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 10. 2021
PDF, 104.6Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva kraje

Vyvěšeno
20. 10. 2021
PDF, 214.1Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
12. 10. 2021
PDF, 154.5Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška obce Věžnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno
08. 10. 2021
PDF, 623.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno
05. 10. 2021
PDF, 43.5Kb Stáhnout

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno
04. 10. 2021
PDF, 211Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
30. 09. 2021
PDF, 290.5Kb Stáhnout

Záměr prodeje majetku

Vyvěšeno
30. 09. 2021
PDF, 295.4Kb Stáhnout

Záměr prodeje majetku

Vyvěšeno
30. 09. 2021
PDF, 90.8Kb Stáhnout

Volby - informace k hlasování Drive-in

Vyvěšeno
16. 09. 2021
PDF, 239.6Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
15. 09. 2021
PDF, 354.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno
15. 09. 2021
PDF, 1.8Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - příloha

Vyvěšeno
10. 09. 2021
PDF, 239.8Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

Vyvěšeno
10. 09. 2021
PDF, 204.9Kb Stáhnout

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno
09. 09. 2021
PDF, 320.9Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
01. 09. 2021
PDF, 286.9Kb Stáhnout

Záměr prodeje

Vyvěšeno
25. 08. 2021
PDF, 150.6Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatele pro volby do PS

Vyvěšeno
19. 08. 2021
PDF, 215.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
13. 08. 2021
PDF, 609.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
13. 08. 2021
PDF, 962Kb Stáhnout

Příloha k veřejné vyhlášce

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 251.6Kb Stáhnout

Stanovení minimálního počtu volební komise 2021

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 290.6Kb Stáhnout

Oznámení stranám o počtu okrsků

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 282.7Kb Stáhnout

Záměr směny majetku

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 283.1Kb Stáhnout

Záměr pronájmu prostor

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 282.5Kb Stáhnout

Záměr prodeje

Vyvěšeno
29. 07. 2021
PDF, 216.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
30. 06. 2021
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
11. 06. 2021
PDF, 238Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
07. 06. 2021
PDF, 107.6Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 66.6Kb Stáhnout

ZŠ Věžnice - výkaz zisku a ztrát 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 457.4Kb Stáhnout

Závěrečný účet obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 69.9Kb Stáhnout

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 73.7Kb Stáhnout

ZŠ Věžnice - rozvaha 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 3Mb Stáhnout

ZŠ Věžnice - příloha 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 115.5Kb Stáhnout

Příloha obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 66Kb Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát obce Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 66.1Kb Stáhnout

Rozvaha obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
01. 06. 2021
PDF, 277.9Kb Stáhnout

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno
01. 06. 2021
PDF, 412Kb Stáhnout

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020

Vyvěšeno
24. 05. 2021
PDF, 1Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - veřejné projednání

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 776.5Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - inventarizační zpráva

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 574.2Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Návrh závěrečného účtu 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 235.8Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 21. 5. 2021

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 1.9Mb Stáhnout

Mikroregion Polensko - zpráva o výsledku hospodaření

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 431Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Návrh střednědobého výhledu

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 120.1Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - příloha účetní uzávěrky 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 133.4Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Výkaz pro plnění rozpočtu 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 109.1Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - výkaz zisku a ztrát 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 113Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - rozvaha 2020

Vyvěšeno
29. 04. 2021
PDF, 105.7Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 213.6Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 193.1Kb Stáhnout

Záměr směny pozemku

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 694.5Kb Stáhnout

Zpráva o přezkoumání hospodaření SOP 2020

Vyvěšeno
28. 04. 2021
DOC, 30.5Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SOP

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 124.4Kb Stáhnout

Závěrečný účet SOP 2020

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 85.3Kb Stáhnout

SOP - rozp. opatření č. 1/2021

Vyvěšeno
27. 04. 2021
PDF, 51.1Kb Stáhnout

Kalkulace cen za vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Vyvěšeno
20. 04. 2021
PDF, 65Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Vyvěšeno
16. 04. 2021
PDF, 236Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 04. 2021
PDF, 321.7Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
12. 03. 2021
PDF, 211.2Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 03. 2021
XLS, 42.5Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků - příloha

Vyvěšeno
08. 03. 2021
PDF, 303.9Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Vyvěšeno
05. 03. 2021
PDF, 472.7Kb Stáhnout

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu Polná

Vyvěšeno
03. 03. 2021
PDF, 89.4Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 43/2021

Vyvěšeno
02. 03. 2021
PDF, 97.3Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 42/2021

Vyvěšeno
01. 03. 2021
PDF, 89.8Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 41/2021

Vyvěšeno
28. 02. 2021
PDF, 88.2Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 40/2021

Vyvěšeno
27. 02. 2021
PDF, 290.9Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 39/2021

Vyvěšeno
26. 02. 2021
PDF, 157.7Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 38/2021

Vyvěšeno
18. 02. 2021
PDF, 114.8Kb Stáhnout

Sčítání lidu - informace

Vyvěšeno
08. 02. 2021
PDF, 213.9Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
08. 02. 2021
PDF, 153.2Kb Stáhnout

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
29. 01. 2021
PDF, 238.5Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
28. 01. 2021
PDF, 106.2Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Vyvěšeno
15. 01. 2021
PDF, 387.5Kb Stáhnout

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

Vyvěšeno
08. 01. 2021
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
22. 12. 2020
PDF, 189.5Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
17. 12. 2020
PDF, 40.9Kb Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023

Vyvěšeno
17. 12. 2020
PDF, 162.9Kb Stáhnout

Vodné a stočné na rok 2021

Vyvěšeno
09. 12. 2020
PDF, 243.8Kb Stáhnout

Program Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
01. 12. 2020
PDF, 227.6Kb Stáhnout

Změna příslušnosti obce

Vyvěšeno
30. 11. 2020
PDF, 73.9Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu 2021

Vyvěšeno
30. 11. 2020
PDF, 577.4Kb Stáhnout

Revitalizace trati

Vyvěšeno
30. 11. 2020
PDF, 40.9Kb Stáhnout

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno
24. 11. 2020
PDF, 96Kb Stáhnout

SOP - Návrh rozpočtu 2021

Vyvěšeno
24. 11. 2020
PDF, 101.7Kb Stáhnout

SOP - Návrh rozpočtu 2021

Vyvěšeno
24. 11. 2020
DOC, 28Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SOP

Vyvěšeno
16. 11. 2020
PDF, 164.6Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
16. 11. 2020
PDF, 164.4Kb Stáhnout

Záměr - pronájem hospoda

Vyvěšeno
11. 11. 2020
PDF, 318.5Kb Stáhnout

Smlouva s SK Věžnice

Vyvěšeno
04. 11. 2020
PDF, 214.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
23. 10. 2020
PDF, 197.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
05. 10. 2020
PDF, 164.6Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno
02. 10. 2020
PDF, 207.5Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
24. 09. 2020
PDF, 213Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
17. 09. 2020
PDF, 73.8Kb Stáhnout

Upozornění ČEZ na odstranění stromoví

Vyvěšeno
09. 09. 2020
PDF, 594.7Kb Stáhnout

Oznámení o svolání volební komise

Vyvěšeno
02. 09. 2020
PDF, 587.9Kb Stáhnout

Aukční vyhláška

Vyvěšeno
21. 08. 2020
PDF, 165.3Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatelky

Vyvěšeno
17. 08. 2020
PDF, 267.2Kb Stáhnout

Dražební vyhláška

Vyvěšeno
10. 08. 2020
PDF, 194.2Kb Stáhnout

Záměr prodeje majetku

Vyvěšeno
03. 08. 2020
PDF, 248.8Kb Stáhnout

MZe-Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno
03. 08. 2020
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212

Vyvěšeno
03. 08. 2020
PDF, 169.9Kb Stáhnout

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Vyvěšeno
25. 07. 2020
PDF, 217.4Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva dne 5. 8. 2020

Vyvěšeno
14. 07. 2020
PDF, 206.6Kb Stáhnout

Nařízení KHS

Vyvěšeno
25. 06. 2020
PDF, 579.8Kb Stáhnout

Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno
25. 06. 2020
PDF, 188.2Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
17. 06. 2020
PDF, 219.2Kb Stáhnout

Program Zasedání zastupitelstva 24.6.2020

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, NAN Stáhnout

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 598Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 5.9Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice za rok 2019

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 90.9Kb Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát - Základní škola

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 109Kb Stáhnout

Příloha č. 1 - Základní škola

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 94.9Kb Stáhnout

Rozvaha - Základní škola

Vyvěšeno
25. 05. 2020
PDF, 83.4Kb Stáhnout

SOP - rozp. opatření č. 1/2020

Vyvěšeno
25. 05. 2020
PDF, 116Kb Stáhnout

SOP - Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno
07. 05. 2020
PDF, 239.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva dne 14. kvěna 2020

Vyvěšeno
25. 04. 2020
PDF, 218.7Kb Stáhnout

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 182Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 185 - 192

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 140.3Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 193 - 198

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 65.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 95.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 202 - 204

Vyvěšeno
18. 04. 2020
PDF, 92.1Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 178, 179

Vyvěšeno
17. 04. 2020
PDF, 97.9Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 177

Vyvěšeno
15. 04. 2020
PDF, 91.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 172 - 174

Vyvěšeno
14. 04. 2020
PDF, 114.2Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 159 - 161

Vyvěšeno
09. 04. 2020
PDF, 115.8Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 156 - 158

Vyvěšeno
09. 04. 2020
PDF, 94.6Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 154, 155

Vyvěšeno
08. 04. 2020
PDF, 218.1Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
07. 04. 2020
PDF, 208.8Kb Stáhnout

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina - zákaz rozdělávání ohňů

Vyvěšeno
06. 04. 2020
PDF, 259.2Kb Stáhnout

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
06. 04. 2020
PDF, 102.5Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 150 - 153

Vyvěšeno
02. 04. 2020
PDF, 1.2Mb Stáhnout

Usnesení vlády č. 146, 147

Vyvěšeno
02. 04. 2020
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Vyvěšeno
01. 04. 2020
PDF, 93.9Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 144, 145

Vyvěšeno
31. 03. 2020
PDF, 90.6Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 143

Vyvěšeno
30. 03. 2020
PDF, 109.9Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 140-142

Vyvěšeno
27. 03. 2020
PDF, 127.8Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 133-137

Vyvěšeno
26. 03. 2020
PDF, 96.4Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 130-132

Vyvěšeno
26. 03. 2020
PDF, 94.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 129

Vyvěšeno
24. 03. 2020
PDF, 110.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 122-128

Vyvěšeno
24. 03. 2020
PDF, 999.2Kb Stáhnout

Doporučení ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno
22. 03. 2020
PDF, 228.6Kb Stáhnout

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Vyvěšeno
19. 03. 2020
PDF, 92.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 109-112

Vyvěšeno
18. 03. 2020
PDF, 97.2Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 106-108

Vyvěšeno
18. 03. 2020
PDF, 207.4Kb Stáhnout

Výběrové řízení - účetní obce

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 93Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 83

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 180.1Kb Stáhnout

Změna úředních hodin

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 137Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 84 - 90

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 352.6Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 96-99

Vyvěšeno
12. 03. 2020
PDF, 43.4Kb Stáhnout

Usnesení vlády ČR - Vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno
11. 03. 2020
PDF, 192.3Kb Stáhnout

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno
04. 03. 2020
PDF, 622.7Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

Vyvěšeno
03. 03. 2020
PDF, 183Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno
20. 02. 2020
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 02. 2020
XLSX, 19.5Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2020 - Základní škola

Vyvěšeno
31. 01. 2020
PDF, 212.3Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
20. 12. 2019
PDF, 464.2Kb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku

Vyvěšeno
12. 12. 2019
PDF, 489Kb Stáhnout

Svolání zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
03. 12. 2019
PDF, 512.9Kb Stáhnout

Návrh výhledu rozpočtu obce 2020 -2025

Vyvěšeno
03. 12. 2019
PDF, 676.5Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Vyvěšeno
26. 11. 2019
XLSX, 12.2Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu 2020 II - Svazek obcí Přibyslavska

Vyvěšeno
26. 11. 2019
XLSX, 11.3Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu 2020 - Svazek obcí Přibyslavska

Vyvěšeno
01. 11. 2019
PDF, 364.1Kb Stáhnout

Zpráva o vyýčtování dotace "Obnova venkova Vysočina 2019"

Vyvěšeno
30. 10. 2019
PDF, 191.8Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
25. 10. 2019
PDF, 500.5Kb Stáhnout

Záměr směna pozemků

Vyvěšeno
25. 10. 2019
PDF, 2.5Mb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Vyvěšeno
25. 10. 2019
PDF, 104.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo kraje

Vyvěšeno
17. 10. 2019
PDF, 488Kb Stáhnout

Svolání zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 10. 2019
PDF, 2.9Mb Stáhnout

Dražební vyhláška

Vyvěšeno
03. 10. 2019
PDF, 3.1Mb Stáhnout

Smlouva o dílo

Vyvěšeno
19. 09. 2019
PDF, 472.2Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
06. 09. 2019
PDF, 248.7Kb Stáhnout

Informace k povinnému označování psů

Vyvěšeno
02. 09. 2019
PDF, 1.7Mb Stáhnout

MZE Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
30. 08. 2019
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Výběrové řízení Lesy ČR

Vyvěšeno
29. 08. 2019
PDF, 508.2Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva

Vyvěšeno
28. 08. 2019
PDF, 694.1Kb Stáhnout

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem

Vyvěšeno
21. 08. 2019
PDF, 405.1Kb Stáhnout

Vyjádření k žádosti 8811/2019

Vyvěšeno
21. 08. 2019
PDF, 942.3Kb Stáhnout

Smlouva o dílo

Vyvěšeno
12. 08. 2019
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
25. 07. 2019
PDF, 452.6Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno
16. 07. 2019
PDF, 464Kb Stáhnout

Svolání zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
10. 07. 2019
PDF, 4.6Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
17. 06. 2019
PDF, 2.7Mb Stáhnout

Smlouva ČEZ - přeložka

Vyvěšeno
13. 06. 2019
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace II.

Vyvěšeno
13. 06. 2019
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
03. 06. 2019
PDF, 458.2Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 2.8Mb Stáhnout

ZŠ rozvaha 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 8.3Mb Stáhnout

ZŠ příloha 1 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 2.1Mb Stáhnout

ZŠ výkaz zisku a ztrát 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 610.3Kb Stáhnout

ZŠ příloha 2 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 6Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 7.9Mb Stáhnout

Přiloha obec 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 2.6Mb Stáhnout

Obec rozvaha 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 8.1Mb Stáhnout

Obec výkaz 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 2.1Mb Stáhnout

Obec výkaz zisku a ztrát 2018

Vyvěšeno
09. 05. 2019
PDF, 435.3Kb Stáhnout

Pozvánka na svolání zastupitelstva

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 4.5Mb Stáhnout

Informace o nároku výroku územního rozhodnutí

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 565.6Kb Stáhnout

Oznámení starosty o svolání okrskové volební komise

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 286.2Kb Stáhnout

Rozhodnutí územního rozhodnutí

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 185.5Kb Stáhnout

Onformace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Vyvěšeno
25. 04. 2019
PDF, 497.2Kb Stáhnout

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno
25. 04. 2019
PDF, 496.6Kb Stáhnout

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí II.

Vyvěšeno
24. 04. 2019
PDF, 692.8Kb Stáhnout

Rozhodnutí Magistrát Jihlavy

Vyvěšeno
16. 04. 2019
PDF, 774.8Kb Stáhnout

Volby do evropského parlamentu

Vyvěšeno
11. 04. 2019
PDF, 408.1Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatele volební komise

Vyvěšeno
09. 04. 2019
PDF, 215Kb Stáhnout

pozvánka na zastupitelstvo 17.4.2019

Vyvěšeno
05. 04. 2019
PDF, 3.7Mb Stáhnout

Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 124.1Kb Stáhnout

Výkaz pro plnění rozpočtu - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 103Kb Stáhnout

Rozvaha - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 2.4Mb Stáhnout

Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 800.9Kb Stáhnout

Inventarizační zpráva za rok 2018 - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 579.6Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 109.8Kb Stáhnout

Příloha účetní uzávěrky - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 99.2Kb Stáhnout

Výkaz zistku a ztrát - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 1Mb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku II.

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 541Kb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku I.

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 443Kb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku III.

Vyvěšeno
25. 03. 2019
PDF, 497.6Kb Stáhnout

Volební komise do evropského parlamentu

Vyvěšeno
20. 03. 2019
ODT, 214.7Kb Stáhnout

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.3.2019

Vyvěšeno
12. 03. 2019
PDF, 108.7Kb Stáhnout

Pozvánka

Vyvěšeno
12. 03. 2019
PDF, 664.7Kb Stáhnout

Oznámení

Vyvěšeno
04. 03. 2019
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Nedohledatelní vlastníci pozemků

Vyvěšeno
04. 03. 2019
PDF, 89.4Kb Stáhnout

Svazek obcí Přibyslavska - rozpočtová opatření 1_2019

Vyvěšeno
04. 03. 2019
PDF, 143.2Kb Stáhnout

Svazek obcí Přibyslavska - Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno
25. 02. 2019
PDF, 5Mb Stáhnout

Návrh uz. rozhodnutí přeložka

Vyvěšeno
18. 02. 2019
PDF, 4.4Mb Stáhnout

Výzva k podání nabídky

Vyvěšeno
23. 01. 2019
DOCX, 328.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.1.2019

Vyvěšeno
12. 12. 2018
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Veřejnoprávní smlouva Děkanství

Vyvěšeno
12. 12. 2018
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Veřejnoprávní smlouva SK Věžnice

Vyvěšeno
12. 12. 2018
PDF, 303.1Kb Stáhnout

Informační výzva vlastníkům lesa

Vyvěšeno
08. 12. 2018
DOCX, 329.4Kb Stáhnout

pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2018

Vyvěšeno
30. 11. 2018
PDF, 585.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno
30. 11. 2018
PDF, 115.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Vyvěšeno
29. 11. 2018
PDF, 448.2Kb Stáhnout

Záměr na pronájem knihovny

Vyvěšeno
22. 11. 2018
PDF, 944.6Kb Stáhnout

Smlouva o dílo - chodník podél budovy

Vyvěšeno
21. 11. 2018
PDF, 599.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

Návrh rozpočtu Svazek obcí Přibyslavska na rok 2019.

Vyvěšeno
14. 11. 2018
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Návrh - darovací smlouva

Vyvěšeno
07. 11. 2018
PDF, 291.2Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Mikroregion polensko

Vyvěšeno
06. 11. 2018
PDF, 192.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se bude konat v úterý 13.11.2018 v 18,30 hod. v sále Kulturního domu ve Věžnici

Vyvěšeno
28. 10. 2018
PDF, 199.9Kb Stáhnout

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Věžnice

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Věžnice, které se koná v pondělí 5.11.2018 od 18,00 hodin v sále Kulturního domu Věžnice.

Vyvěšeno
22. 10. 2018
PDF, 506.2Kb Stáhnout

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Věžnice

Vyvěšeno
19. 10. 2018
PDF, 377.6Kb Stáhnout

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Technická a dopravní infrastruktura pro 15 RD v lokalitě bývalého zemědělského areálu v k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
05. 10. 2018
PDF, 561.4Kb Stáhnout

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Věžnice

Vyvěšeno
05. 10. 2018
PDF, 562.5Kb Stáhnout

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí pro k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
07. 09. 2018
PDF, 441Kb Stáhnout

Směna majetku

Vyvěšeno
07. 09. 2018
PDF, 394.4Kb Stáhnout

Prodej majetku

Vyvěšeno
30. 06. 2018
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice

Vyvěšeno
30. 06. 2018
PDF, 820.3Kb Stáhnout

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017

Vyvěšeno
22. 05. 2018
PDF, 820.3Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Vyvěšeno
22. 05. 2018
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice za rok 2017

Vyvěšeno
09. 02. 2018
PDF, 480.3Kb Stáhnout

Prodej majetku

Vyvěšeno
30. 11. 2017
PDF, 480.7Kb Stáhnout

Záměr na prodej stavebních parcel v bývalém areálu JZD

Záměr na prodej stavebních parcel v bývalém areálu JZD v k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
27. 11. 2017
PDF, 205.1Kb Stáhnout

rozpočet SOP

Rozpočet na rok 2018 a skutečnost 2017 Svazku obcí Přibyslavska

Vyvěšeno
11. 05. 2017
PDF, 2Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice za rok 2016

Vyvěšeno
09. 03. 2017
PDF, 47.8Kb Stáhnout

Závěrečný účet obce za rok 2016

Vyvěšeno
09. 03. 2017
PDF, 183.5Kb Stáhnout

Účetní výkazy obec Věžnice za rok 2016

Fin 2-12, rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha

Vyvěšeno
30. 01. 2017
PDF, 431.9Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se uskuteční v pondělí 6.2.2017 od 19,00 hodin v sále Kulturního domu ve Věžnici.

Vyvěšeno
31. 10. 2016
PDF, 533.8Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce Věžnice na rok 2017

Vyvěšeno
21. 06. 2016

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se bude konat v pondělí 27.6.2016

Vyvěšeno
14. 04. 2015
PDF, 279.3Kb Stáhnout

Zastupitelstvo obce Věžnice

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se uskuteční v pondělí 20. 4. 2015 v 19,00 hodin v sále kulturního domu ve Věžnici. Hlavním bodem bude projednání účetní závěrky za rok 2015 a zprávy o přezkoumání hospodaření obce.

Vyvěšeno
24. 03. 2015
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Vyvěšeno
24. 03. 2015
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Závěrečný účet obce Věžnice za rok 2014

Vyvěšeno
06. 03. 2015
PDF, 185.9Kb Stáhnout

Prodej pozemku k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
27. 10. 2014
PDF, 85.9Kb Stáhnout

Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžnice


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti