1. Název

Obec Věžnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Věžnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích dne 1. 1. 1980. S účinností od 10. 10. 2006 byla Obec Věžnice v Kraji Vysočina stanovena předsedou poslanecké sněmovny dle § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29, odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb. obcí. Obec Věžnice vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

soubor ke stažení, [pdf, 97 kB]

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Věžnice
582 52 Věžnice 9

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Věžnice
582 52 Věžnice 9

4.3 Úřední hodiny
Pondělí:  09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30
Středa:   14:00 - 17:30
 
4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 569 451 268
mobil: 725 106 601

4.5 Čísla faxu
fax není využíván

4.6 Adresa internetové stránky oficiální:
https://www.obecveznice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1122787379, kód banky: 0800
Česká spořitelna a.s., Havlíčkův Brod

6. IČO

00268461

7. DIČ

CZ 00268461

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

  • Poskytování informace dle zákona č. 106/1999 Sb. [pdf, 481 kB]
  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [docx, 15 kB]

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podáním žádosti o informaci – písemně,  elektronicky na podatelně – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky

soubor ke stažení, [pdf, 34 kB]

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy, [pdf, 232 kB]
Uvedené zákony jsou uplatňovány v platném znění a jsou k nahlédnutí na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy
Platné obecně závazné vyhlášky Obce Věžnice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací, [pdf, 228 kB]

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Obec Věžnice v současné době neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence
Obec Věžnice v současné době neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Smlouvy

SoD Oprava mostky

SoD Nový zdroj vody pro obec Věžnice

SoD Komunikace

Opravy komunikací v obci Věžnice

SoD Odlučovač ropných látek

Dodatek se SMJ

Dodatek č. 3 k zasíťování pozemků

Smlouva s ČEZ

Smlouva s SK Věžnice

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti