Příspěvkovou organizací obce Věžnice je Základní škola a Mateřská škola Věžnice.

V tzv. „Eichlerově sbírce pečetí“, uložené v Archivu Národního muzea v Praze, se mezi pečetěmi vesnic polenského panství dochovaly také otisky starých typářů Horní a Dolní Věžnice. Pečetní obraz je v obou případech téměř shodný. V pečetním poli hornověžnické pečeti je zobrazena vysoká štíhlá věžice se stříškou, stojící na pahorku a provázena symboly krojidla a radlice, český opis kapitálou WES.HORNI.WEZNICZE. Totéž je zpodobněno i na pečeti Dolní Věžnice, jen s tím rozdílem, že věž stojí na rovné půdě a jakoby za laťkovým plotem. Opis je německý, obtížně čitelný – DORFF.UNTER.WIEZNITZ. Charakteristickým prvkem řady vesnických pečetí polenského panství je užití dvou vinařských nožů z erbů významných dlouhodobých majitelů Polné, knížat z Ditrichštejna, které jsou i v případě popisovaných pečetí vždy součástí legendy. Tyto typáře byly zhotoveny v 18. století.

Řada otisků typářů vesnic bývalého polenského panství z Eichlerovy sbírky je bohužel již částečně nebo zcela nečitelná, případně chybí vůbec. Je tak velmi pravděpodobné, že zde měla své místo i pečeť Prostřední Věžnice, opět jistě s velmi podobným ne-li zcela shodným pečetním znamením.

pecet 1 pecet 2

Všechny níže uvedené akce byly podpořeny Fondem Vysočina Kraje Vysočina a Obcí Věžnice akci.

fond vysociny

Číst dál: Videogalerie

praporNejvýznamnějšími figurami, uplatněnými ve věžnickém znaku jsou tři vysoké věžice se stříškou a vlajícími praporky (mluvící znamení), stojící na obloukovém mostě (symbol patrně nejvýznamnější historické památky v obci). Připomenuty jsou i další pamětihodnosti, např. prastarý mlýn „Lutrián“ (tzv. palečné kolo). Významné místo ve znaku patří také symbolice nové věžnické dominanty, mariánské kaple, vybudované na samém sklonku minulého století (mariánská koruna). Nechybí ani prezentace některých významných majitelů. Knížata z Ditrichštejna, za jejichž vlády došlo ke zhotovení nejstarších věznických pečetí, zastupuje jejich rodový štítek, umístěný na čestném místě pod mariánskou korunou, praporky na věžích vlají erbovními barvami pánů z Lipé. Svou symboliku má samozřejmě i dominantní modrá barva, připomínající jak na ryby bohatou Šlapanku, tak místní bájný rybník „Kukle“.

Prapor obce je zjednodušením obecního znaku. Vyhovuje všem zásadám a zvyklostem současné české tvorbě praporů.

Rozhodnutím č. 50/2005 ze dne 8. dubna 2005 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomír Zaorálek udělil obci Věžnice znak a vlajku.

prapor1 znak

Fakta

Prapor a znak byl slavnostně předán a vysvěcen dne 29. května 2005. Prapor a znak můžete spatřit v místnostech obecního úřadu. Tištěnou kopii praporu dostali všechny spolky působící v obci.

30.10.2018

Rodina a její fungování je základním pilířem zdravé společnosti. Toto důležité téma je v poslední době stále více a více aktuální, slýcháme ho denně v médiích a setkává se s ním každý z nás. Každý se narodil v „nějak“ fungující rodině. Někdo měl to štěstí, že bude vždy rád vzpomínat na své dětství, jiný se naopak těší, až si v dospělosti vytvoří svou novou vlastní rodinu dle svých představ a v neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na stáří a na seniory, kteří mají také právo žít důstojný život.

Číst dál...
30.10.2018

Vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a kulturních akcí s tímto cílem):

Číst dál...
30.10.2018

Podpora rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití (semináře, volnočasové aktivity pro celé rodiny, kampaně, přednášky apod.)

Číst dál...
30.10.2018

Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i sportovní aktivity, vzdělávání seniorů, zapojování do života komunity).

Číst dál...
30.10.2018

Koncepční budování systému služeb pro seniory (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro seniory).

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti