Územní plán

PDF, 818.6Kb Stáhnout

Územní plán Věžnice

Opatření obecné povahy č. 1/2017

PDF, 509.8Kb Stáhnout

Územní plán Věžnice

 textová část

PDF, 616.9Kb Stáhnout

Výkres základního členění území

PDF, 1.3Mb Stáhnout

Hlavní výkres

PDF, 572.7Kb Stáhnout

Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace

PDF, 2.7Mb Stáhnout

Koordinační výkres

PDF, 4.2Mb Stáhnout

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

PDF, 1Mb Stáhnout

Doplňující výkres – dopravní řešení

PDF, 1016.3Kb Stáhnout

Doplňující výkres – zásobování vodou, kanalizace

PDF, 808.4Kb Stáhnout

Doplňující výkres - energetika, elektronické komunikace


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti