Připravované zakázky

Soutěžené veřejné zakázky

 • Bližší informace na obecním úřadě

Probíhající veřejné zakázky

 • Výstavba vrtu pro posílení vodovodu v horní části obce
 • Výstavba multifunčního hřiště v horní části obce

Uzavřené zakázky

 • Nákup kontejnerového nosiče a kontejnerů na bioodpad
 • Oprava nádrže na návsi v horní části obce
 • Oprava chodníku v dolní části obce
 • Oprava vnitřních prostor školy zadání [xls, 203 kB], nákres [pdf, 216 kB]
 • Dopravní hřiště pro děti - zadání [xls,38 kB], nákres [png, 1.26 MB]
 • Oprava a odbahnění soustavy rybníků v k.ú. Dolní Věžnice
 • Nátěr fasády na budově čp. 45 - Kulturní dům
 • Oprava fasády na budově čp. 45 - Kulturní dům
 • Oprava střechy na domě čp. 45
 • Energetické úspory ZŠ
 • Úprava veřejného prostranství v k.ú. Dolní Věžnice
 • Přestavba kůlny na sklad, dílnu a hasičskou zbrojnici
 • Demolice kůlny a bramborárny
 • Výstavba komunikací v lokalitě nových parcel v horní části obce
 • Zasíťování pozemků v lokalitě nových parcel v horní části obce
 • Přeložka transformátoru v lokalitě nových parcel v horní části obce
 • Výstavba osvětlení v lokalitě nových parcel v horní části obce
 • Odlučovač ropných látek v lokalitě nových parcel v horní části obce
 • Výsadba ovocné aleje v dolní části obce
 • Oprava komunikací

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti