Připravované zakázky

Soutěžené veřejné zakázky

 • Přestavba kůlny na sklad, dílnu a hasičskou zbrojnici
 • Demolice kúlny, bramborárny a bramborárny
 • Bližší informace na obecním úřadě

Probíhající veřejné zakázky

 • Výstavba vodojemu obec Věžnice

Uzavřené zakázky

 • Oprava rybníku na návsi v k.ú. Horní Věžnice
 • Pprava chodníků v dolní části obce
 • Nákup kontejnerového nosiče a kontejnerů na bioodpad
 • Oprava vnitřních prostor školy zadání [xls, 203 kB], nákres [pdf, 216 kB]
 • Dopravní hřiště pro děti - zadání [xls,38 kB], nákres [png, 1.26 MB]
 • Oprava a odbahnění soustavy rybnílů v k.ú. Dolní Věžnice
 • Nátěr fasády na budově čp. 45 - Kulturní dům
 • Oprava fasády na budově čp. 45 - Kulturní dům
 • Oprava střechy na domě čp. 45
 • Energetické úspory ZŠ
 • Úprava veřejného prostranství v k.ú. Dolní Věžnice

SITEMAP