Vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a kulturních akcí s tímto cílem):

  • Posezení s dechovkou - v sále kulturního domu uspořádáme koncert kvalitní dechovky dechové hudby (Babouci, Šumavanka nebo Polenská třináctka).
  • Oslava dne Matek - ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Věžnice a Základní školou a Mateřskou školou Věžnice uspořádáme v sále kulturního domu oslavu dne Matek. Děti předají maminkám a babičkám přáníčko, zahrají divadelní scénku a zazpívají písničky.
  • Sváteční odpoledne - ve spolupráci se všemi obecními spolky připravíme sváteční odpoledne na návsi. Postavíme tribunu, na které budou hrát a zpívat různé kapely, pro děti a rodiče budou připraveny drobné soutěže. Budou na návsi stánky s občerstvením. Celé rodiny zde budou moci prožít krásné odpoledne.
  • Prázdninové letní kino - během prázdnin budeme promítat v pátek večer a v sobotu večer při pěkném počasí filmy na stěnu sálu kulturního domu ve Věžnici.
  • Zahájení prázdnin – soutěže a branné hry pro děti a jejich rodiče ve spolupráci s Honebním společenstvem Věžnice uspořádáme na začátku prázdnin rozloučení se školním rokem a zahájení prázdnin. Myslivci připraví několik stanovišť, kde si budou moci děti vyzkoušet střelbu ze vzduchových pistolí, zaházet granátem ukázat znalosti zvěře a ptáků. Myslivci také připraví zvěřinové občerstvení a k poslechu zahraje kapela.
  • Rozloučení s prázdninami – soutěže a hry pro děti a jejich rodiče – ve spolupráci místních spolků uspořádáme rozloučení s prázdninami. Pro děti a rodiče bude připraveno několik stanovišť, kde si budou moci vyzkoušet různé dovednosti.
  • Adventní koncert - uspořádáme v sále kulturního domu adventní koncert.
  • Vánoční besídka - ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Věžnice a Základní školou a Mateřskou školou Věžnice uspořádáme v sále kulturního domu vánoční besídku. Děti zahrají divadelní scénku a zazpívají písničky.
  • Živý betlém -  24. prosince ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Věžnice uspořádáme před kaplí na návsi Živý betlém, kde děti zahrají scénku z narození Pána Ježíše a zazpívají koledy. Po skončení si budou moci lidé domu odnést Betlémské světlo. 

PŘEHLED AKCÍ ZA r. 2014 V DOMOVĚ sv. FLORIÁNA VĚŽNICE

18. března Dílnička – Malování na tašky z netkané textilie
9. dubna Dílnička – Zdobení perníkových vajíček
10. dubna Přednáška manželů Kolářových – Rizika a klady působení sluníčka
15. dubna Dílnička – Velikonoční dekorace
29. dubna Pálení čarodějnic + opékání špekáčků
15. května Dílnička – Malování na sklo
17. června Dílnička – Ubrousková technika
1. července Zahradní párty s opékáním špekáčků
12. srpna Netradiční pečení
20. srpna Zahradní párty s harmonikou
16. září Dílnička – Suchá vazba
24. září Zahradní párty s opékáním špekáčků
7. října Den otevřených dveří
14. října Dílnička – Keramika
21. října Dílnička – Keramika
4. listopadu Přednáška manželů Kolářových – Kořeny a koření v kuchyni a pro naše zdraví
19. listopadu Přednáška MUDr. Brhelové – Nemoc a stáří
26. listopadu Dílnička – Adventní věnce (Mgr. Hutyrová)
10. prosince Dílnička – Zdobení vánočních perníčků (p. Henzlová)
18. prosince Vánoční večeře

 

30.10.2018

Domov Věžnice poskytuje pečovatelskou službu ve Věžnici a okolních obcích seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením nad 27 let. Podporuje život klientů v jejich domácím prostředí, případně v bytech v Domova, a pomáhá jim udržet soběstačnost a zvládnout běžné činnosti. Domov Věžnice nabízí pomoc s chodem domácnosti, péčí o vlastní osobu, zajištění stravy a zprostředkování se společenským prostředím. Dále poskytuje základní sociální poradenství a fakultativní úkony (př. pedikúra, masážní vana, infrasauna, fitcentrum). Služby jsou poskytovány v pracovních dnech. Pro klienty i veřejnost jsou k dispozici také odpolední aktivity, jako jsou výtvarné dílničky, společenské hry, vycházky apod. Více informací o Domově Věžnice je k dispozici na webu https://domovveznice.cz/ a na facebooku https://www.facebook.com/domovVeznice .  
 

Číst dál...
30.10.2018

Honební společenstvo Věžnice bylo založeno a zároveň mu byla uznána honitba 22.2.1993. Po desetileté platnosti byla honitba Věžnice znovu schválena Magistrátem města Jihlavy 17.3.2003. Uznaná výměra honebních pozemků je 1 280 ha, z toho činí 875 ha zemědělská půda, 388 ha lesní půda a 17 ha jsou ostatní plochy.

Číst dál...
30.10.2018

Kolpingova rodina Věžnice (KR Věžnice) je občanské sdružení, které bylo založeno v naší obci v roce 1993. Od svého založení se snaží o obnovení kulturních a společenských aktivit v obci. Zejména se snaží, aby se její členové aktivně podíleli na veřejném životě obce. Ve své činnosti se toto občanské sdružení obrací především k dětem a mládeži, kterým nabízí různé možnosti využití volného času. V současné době má 43 členů z Věžnice, Polné a širokého okolí.

Číst dál...
30.10.2018

Spolek Babinec, v němž si jsou všechny členky sestrami, vznikl v září roku 1999 ve Věžnici proto, že několik žen chtělo uspořádat sraz rodáků obce. Ze šesti členek bývalé organizace Českého červeného kříže stoupl počet na čtrnáct žen. Název Babinec vznikl kuriózně při přípravách srazu rodáků a polenský děkan jim ho na místě požehnal. K oficiálnímu založení spolku coby občanského sdružení došlo už v listopadu 1999.

Číst dál...
30.10.2018

V Dolní Věžnici byl založen německý sbor dobrovolných hasičů r. 1890. Český sbor byl založen v Horní Věžnici r. 1910. V Dolní Věžnici byl po vysídlení Němců založen v roce 1946 český sbor dobrovolných hasičů. Oba české sbory měli jednoho starostu a zasedali společně. Tak tomu bylo až do 80-tých let 20. století. Od té doby je v obci jeden sbor. Za rok založení sboru hasiči uznávají rok 1910.

Novodobou historii sboru můžeme spojit s rokem 2001. To do sboru vstoupilo 7 mladých a nadšených hasičů. Většina z nich se dodnes aktivně věnuje práci ve sboru, zapojili postupně i svoje přítelkyně, manželky a děti. Starostou sboru je od roku 2017 David Drahoš. V roce 2019 se sbor přestěhoval do nové hasičské zbrojnice, kde má odpovídající zázemí. Hasiči pořádají během roku mnoho sportovních a kulturních událostí. Podílejí se také na pořádání obecních slavností a dalších akcí obce a spolupracují s dalšími spolky v obci. Ve Věžnici je také funkční Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je složena ze členů SDH Věžnice. Jejím velitelem je Adam Drahoš. Jednotka v posledních letech pravidelně a úspěšně zasahuje při mimořádných událostech.

30.10.2018

V roce 1975 se parta mladých fotbalových nadšenců kolem Bohumíra Vavrouška a Vlastimila Paříka rozhodla založit ve Věžnici při fotbalový oddíl. V akci Z se podařilo vybudovat nové travnaté hřiště a u něj kabiny s hygienickým zázemím. Vzniklo tak dílo, které využívají nejen fotbalisté, ale i občané a mládež z Věžnice a okolí dodnes. V roce 2019 byl zvolen nový výkonný výbor a předsedou se stal Ondřej Bachmann. Členové výboru se rozhodli přistoupit k celkové rekonstrukci sportovního areálu včetně hrací plochy. Ta proběhla za podpory obce Věžnice a několika místních podnikatelů v letech 2020 a 2021. Při této rekonstrukci členové SK odpracovali stovky brigádnických hodin.

Největších úspěchů dosáhli naši fotbalisté na začátku 3. tisíciletí. To po šesti sezonách ve východočeské I.B třídě díky reorganizaci fotbalových soutěží postoupili fotbalisté Věžnice do I.A třídy kraje Vysočina. V krajských soutěžích se Věžnice držela úctyhodných 20 sezon v řadě. V současnosti má SK Věžnice tři týmy. Muži A hrají okresní přebor, muži B hrají III: třídu OP a družstvo starších žáků v okresním přeboru.

Kraj Vysočina podporuje sport v obci Věžnice. Děkujeme.

 

30.10.2018

Mistr států Evropské unie
Ve dnech 2. 4. a 3. 4. 2016 proběhlo v Ústeckém kraji ve městě Kadaň finálové kolo Mezinárodní soutěže mažoretek a twirlingu států Evropské unie, kde se soutěžilo o titul MISTR států EU a zároveň o putovní pohár. Do finálového kola ze všech věkových kategorií se probojovalo celkem 68 souborů z celé České republiky. Mažoretky Pomněnky Šlapanov soutěžily v kategorii Baton velká formace juniorky.

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.