Kolpingova rodina Věžnice (KR Věžnice) je občanské sdružení, které bylo založeno v naší obci v roce 1993. Od svého založení se snaží o obnovení kulturních a společenských aktivit v obci. Zejména se snaží, aby se její členové aktivně podíleli na veřejném životě obce. Ve své činnosti se toto občanské sdružení obrací především k dětem a mládeži, kterým nabízí různé možnosti využití volného času. V současné době má 43 členů z Věžnice, Polné a širokého okolí.

adolf kolpingCo vlastně je Kolpingova rodina či Kolpingovo dílo?
Kolpingovo dílo České republiky je demokratickým sdružením občanů, které si bere za základ život a dílo sociálního reformátora Adolpha Kolpinga a křesťanskou sociální nauku. Historie tohoto hnutí sahá až do minulého století, kdy navazuje na Jednotu katolických tovaryšů. V současnosti Kolpingovo dílo působí ve více než padesáti zemích světa. Tato organizace spolupracuje se všemi významnými světovými a evropskými institucemi. Má poradní statuty při OSN, Mezinárodním úřadu práce a při Radě Evropy.
V naší vlasti hnutí obnovilo svoji činnost koncem roku 1992. Sídlem centrálního svazu Kolpingova díla je Žďár nad Sázavou. Základními buňkami Kolpingova díla jsou Kolpingovy rodiny, které fungují na téměř celém území České republiky. Mezi známější projekty Kolpingova díla patří např. Azylový dům v Praze, Klub Spektrum ve Žďáře nad Sázavou, Terapeutická Farma Sejřek, SOU A. Kolpinga a Gymnázium A. Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou atd.
Vraťme se nyní k činnosti KR Věžnice. Kolpingova rodina chce být společenstvím, ve kterém lidé každého věku najdou své uplatnění. Setkávají se zde křesťané, kteří chtějí něco změnit k lepšímu v životě, tj. v rodině, v povolání i ve státě a ke všemu se snaží přistupovat zodpovědně.

Co tedy konkrétně jsme uskutečnili?
Ve své práci se držíme hesla bl. A. Kolpinga: “Avšak co pomůže naříkat, co pomůže vzdychat nad zlem, když nepřiložíme ruku k dílu, abychom mu zabránili?”

Snad největší dílo, které je vidět a které se nám podařilo, je stavba kaple ve Věžnici. Je to první kaple v České republice zasvěcená bl. A. Kolpingovi, který stejně jako sv. Don Bosko se staral o učňovskou mládež, a to především v Německu. Jeho dílo se však rozšířilo po celém světě. Stavbu zajišťovala KR Věžnice za vydatné pomoci všech obyvatel obce Věžnice, jejích rodáků a příznivců. Značnou měrou přispěl i Centrální svaz Kolpingova díla České republiky. Všem patří dík. KR Věžnice také zajišťovala veškeré náležitosti okolo svěcení kaple včetně pohoštění pro všechny poutníky.
Kromě této velké akce jsme uspořádali přednášky pro mládež a manžele, každoročně pořádáme duchovní obnovu, dva až tři turnusy dětských táborů rodinného typu pod vedením zkušených vedoucích Mgr. Marie Štohanzlové, Aloise Kunce a Ing. Petra Trefila, pouť Kolpingova díla ČR, dětský zájezd na Hostýn (jezdí již dva autobusy), oslavu Dne matek, dětský maškarní bál. Pořádáme pěší i cyklistické výlety do přírody, fotbalový turnaj (např. naši fotbalisté již dvakrát vyhráli silně obsazený mezinárodní halový fotbalový turnaj), volejbal, nohejbal, příležitostně pořádáme koncerty, divadelní představení, organizujeme společné rodinné dovolené atd.
Na adventní a vánoční dobu jsme připravili projekt pod názvem „Když přichází ten vánoční čas“, do kterého se postupně zapojily kromě obce i další organizace a spolky. Zahajujeme ho slavnostním žehnáním adventních věnců a vánočních stromů a následují adventní koncerty, divadelní představení, vánoční besídka, vánoční trhy, prodej kaprů, sladké člověče a živý betlem v podání dětí, které se celoročně scházejí pod vedením Marie Štohanzlové. Naši členové i příznivci se účastní akcí pořádaných centrálním i mezinárodním svazem.
Snažíme se o to, aby nám všem bylo spolu dobře a vítáme každého, kdo se chce jakýmkoliv způsobem zapojit do práce.

30.10.2018

Domov Věžnice poskytuje pečovatelskou službu ve Věžnici a okolních obcích seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením nad 27 let. Podporuje život klientů v jejich domácím prostředí, případně v bytech v Domova, a pomáhá jim udržet soběstačnost a zvládnout běžné činnosti. Domov Věžnice nabízí pomoc s chodem domácnosti, péčí o vlastní osobu, zajištění stravy a zprostředkování se společenským prostředím. Dále poskytuje základní sociální poradenství a fakultativní úkony (př. pedikúra, masážní vana, infrasauna, fitcentrum). Služby jsou poskytovány v pracovních dnech. Pro klienty i veřejnost jsou k dispozici také odpolední aktivity, jako jsou výtvarné dílničky, společenské hry, vycházky apod. Více informací o Domově Věžnice je k dispozici na webu https://domovveznice.cz/ a na facebooku https://www.facebook.com/domovVeznice .  
 

Číst dál...
30.10.2018

Honební společenstvo Věžnice bylo založeno a zároveň mu byla uznána honitba 22.2.1993. Po desetileté platnosti byla honitba Věžnice znovu schválena Magistrátem města Jihlavy 17.3.2003. Uznaná výměra honebních pozemků je 1 280 ha, z toho činí 875 ha zemědělská půda, 388 ha lesní půda a 17 ha jsou ostatní plochy.

Číst dál...
30.10.2018

Kolpingova rodina Věžnice (KR Věžnice) je občanské sdružení, které bylo založeno v naší obci v roce 1993. Od svého založení se snaží o obnovení kulturních a společenských aktivit v obci. Zejména se snaží, aby se její členové aktivně podíleli na veřejném životě obce. Ve své činnosti se toto občanské sdružení obrací především k dětem a mládeži, kterým nabízí různé možnosti využití volného času. V současné době má 43 členů z Věžnice, Polné a širokého okolí.

Číst dál...
30.10.2018

Spolek Babinec, v němž si jsou všechny členky sestrami, vznikl v září roku 1999 ve Věžnici proto, že několik žen chtělo uspořádat sraz rodáků obce. Ze šesti členek bývalé organizace Českého červeného kříže stoupl počet na čtrnáct žen. Název Babinec vznikl kuriózně při přípravách srazu rodáků a polenský děkan jim ho na místě požehnal. K oficiálnímu založení spolku coby občanského sdružení došlo už v listopadu 1999.

Číst dál...
30.10.2018

V Dolní Věžnici byl založen německý sbor dobrovolných hasičů r. 1890. Český sbor byl založen v Horní Věžnici r. 1910. V Dolní Věžnici byl po vysídlení Němců založen v roce 1946 český sbor dobrovolných hasičů. Oba české sbory měli jednoho starostu a zasedali společně. Tak tomu bylo až do 80-tých let 20. století. Od té doby je v obci jeden sbor. Za rok založení sboru hasiči uznávají rok 1910.

Novodobou historii sboru můžeme spojit s rokem 2001. To do sboru vstoupilo 7 mladých a nadšených hasičů. Většina z nich se dodnes aktivně věnuje práci ve sboru, zapojili postupně i svoje přítelkyně, manželky a děti. Starostou sboru je od roku 2017 David Drahoš. V roce 2019 se sbor přestěhoval do nové hasičské zbrojnice, kde má odpovídající zázemí. Hasiči pořádají během roku mnoho sportovních a kulturních událostí. Podílejí se také na pořádání obecních slavností a dalších akcí obce a spolupracují s dalšími spolky v obci. Ve Věžnici je také funkční Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je složena ze členů SDH Věžnice. Jejím velitelem je Adam Drahoš. Jednotka v posledních letech pravidelně a úspěšně zasahuje při mimořádných událostech.

30.10.2018

V roce 1975 se parta mladých fotbalových nadšenců kolem Bohumíra Vavrouška a Vlastimila Paříka rozhodla založit ve Věžnici při fotbalový oddíl. V akci Z se podařilo vybudovat nové travnaté hřiště a u něj kabiny s hygienickým zázemím. Vzniklo tak dílo, které využívají nejen fotbalisté, ale i občané a mládež z Věžnice a okolí dodnes. V roce 2019 byl zvolen nový výkonný výbor a předsedou se stal Ondřej Bachmann. Členové výboru se rozhodli přistoupit k celkové rekonstrukci sportovního areálu včetně hrací plochy. Ta proběhla za podpory obce Věžnice a několika místních podnikatelů v letech 2020 a 2021. Při této rekonstrukci členové SK odpracovali stovky brigádnických hodin.

Největších úspěchů dosáhli naši fotbalisté na začátku 3. tisíciletí. To po šesti sezonách ve východočeské I.B třídě díky reorganizaci fotbalových soutěží postoupili fotbalisté Věžnice do I.A třídy kraje Vysočina. V krajských soutěžích se Věžnice držela úctyhodných 20 sezon v řadě. V současnosti má SK Věžnice tři týmy. Muži A hrají okresní přebor, muži B hrají III: třídu OP a družstvo starších žáků v okresním přeboru.

Kraj Vysočina podporuje sport v obci Věžnice. Děkujeme.

 

30.10.2018

Mistr států Evropské unie
Ve dnech 2. 4. a 3. 4. 2016 proběhlo v Ústeckém kraji ve městě Kadaň finálové kolo Mezinárodní soutěže mažoretek a twirlingu států Evropské unie, kde se soutěžilo o titul MISTR států EU a zároveň o putovní pohár. Do finálového kola ze všech věkových kategorií se probojovalo celkem 68 souborů z celé České republiky. Mažoretky Pomněnky Šlapanov soutěžily v kategorii Baton velká formace juniorky.

Číst dál...
09.02.2021

Jedná se o sportovní klub založený v roce 2015. Jeho cílem je rozvoj sportovních aktivit v obci Věžnice a jejím okolí. Primární myšlenka, která vedla k založení tohoto klubu, byla snaha poskytnout malým dětem základní sportovní průpravu, která by pak dokázala rozvinout jejich talent v různých sportovních odvětvích. Sport utváří osobnost člověka a pokud dětem umožníme trávit co nejvíce volného času ve sportovním kolektivu, vštěpujeme jim správné životní hodnoty, které se stávají stále vzácnější pro současnou generaci.

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.