Není snadné z dostupných pramenů vystopovat celou pravdivou historii o kamenném mostu u Lutriána. Snad, kdyby kamenné pilíře promluvily a sdělily nám, kdo využil jejich služeb. Bohužel mlčí a tak se o historii můžeme jen dohadovat a zkoumat, zda jsou naše domněnky pravdivé či nikoliv.

Jisté je, že přes naši obec vedla odbočka Haberské stezky, která byla hojně využívaná dle některých historických podkladů do 12. století. Podle velmi odvážných tvrzení po této stezce kráčel sv. Metoděj se svojí družinou, když se vracel z pražského vězení zpět na Velehrad, ale to jsou jen domněnky. Jisté však je, že most je starý několik set let a že právem musíme být hrdi na to, že v blízkosti naší obce se nachází takový historický skvost, který vydržel do dnešních dnů a který se nám podařilo zachránit před jistou zkázou.

most1 most2


Most ve Věžnici se nachází na jednom z nejdůležitějších spojení raně středověkého českého státu, které zajišťovala Haberská stezka. Stezka a její odbočky patřily mezi klasické komunikační systémy spojující střed Čech s jižní Moravou. Samostatnou odbočku tvořil úsek mezi Německým Brodem a Polnou, který vedl přes Věžnici. Z Polné odbočovala opět řada lokálních komunikací například směrem na Olomouc nebo Slavonice.

most3 most4 


Most o třech mostních obloucích překlenuje říčku Šlapánku za obcí v blízkosti mlýna nazývaného U Lutriána. Je vyzděn z nepravidelného lomového kamene a proti proudu je opatřen dvěma zašpičatělými náběhy. Přesnou dobu jeho vzniku nelze s jistotou určit, neboť se dosud nepodařilo nalézt v písemných pramenech zmínku o jeho výstavbě. S určitostí však lze konstatovat, že jednak po stránce materiálové a konstrukční, jednak vzhledem k jeho poloze na staré zemské stezce se řadí mezi naše nejstarší mosty. Oproti dochovaným „velkým kamenným mostům“ přes Otavu v Písku a Karlovu v Praze , u kterých je doba vzniku známá, je most ve Věžnici svými rozměry menší. Budování dopravních staveb, brodů nebo mostů v průběhu 13. a 14.století bylo na tehdejší stavební možnosti jistě velmi náročné, a pokud neexistuje spolehlivý písemný doklad, lze o časovém určení vzniku věznického mostu jen spekulovat. Nabízí se však srovnání s dalším nedalekým kamenným mostem přes Sázavu v Ronově u Přibyslavi, o kterém se sice také nenalezly přímé písemné prameny, ale dobu jeho vzniku v 16. století lze odvodit z nepřímých písemných dokladů. Řadíme–li Ronovský most do tohoto období renesančního stavitelství, stavební konstrukce i materiálové zpracování věžnického mostu vypadá poněkud starší.

most5 most9


Most byl v letech 2003 a 2004 opraven z finančních prostředků obce Věžnice a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Opravu mostu prováděla firma První humpolecká stavební s.r.o.. Odborný dohled nad opravou měl Národní památkový ústav v Brně a Památkový odbor Magistrátu města Jihlavy. Slavnostně byl požehnán a znovu otevřen 6. června 2004.

most7 most8

most6 most10
29.10.2018

Virtuální prohlídka Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů a bl. Adolfa Kolpinga, Kamenného mostu u Lutriána, Klábenešovi kapličky a smírčího kříže, Sochy sv. Jana Nepomuckého, Božích muk na návsi, Základní a mateřské školy, Domova sv. Floriána, Hospody a kulturního domu a Obecního úřadu a pošty.

Číst dál...
29.10.2018

Každé město, každá obec má svoji dominantu. Touto dominantou je zpravidla kostel či kaple. Ne jinak je tomu i v naší obci. Mnoho generací před námi toužilo po tomto duchovním stánku. Teprve koncem minulého století se sen mnoha věžnických věřicích splnil.

Číst dál...
29.10.2018

Není snadné z dostupných pramenů vystopovat celou pravdivou historii o kamenném mostu u Lutriána. Snad, kdyby kamenné pilíře promluvily a sdělily nám, kdo využil jejich služeb. Bohužel mlčí a tak se o historii můžeme jen dohadovat a zkoumat, zda jsou naše domněnky pravdivé či nikoliv.

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.