Každé město, každá obec má svoji dominantu. Touto dominantou je zpravidla kostel či kaple. Ne jinak je tomu i v naší obci. Mnoho generací před námi toužilo po tomto duchovním stánku. Teprve koncem minulého století se sen mnoha věžnických věřicích splnil.

Pádem čtyřicetileté vlády komunistické ideologie se otevřela cesta ke stavbě kaple. A tak místo požární zbrojnice se zvoničkou, která vždy připomínala kapličku, mohla vyrůst opravdová nová kaple. V roce 1991 zastupitelstvo obce schvaluje darování zbrojnice na stavbu kaple, zároveň tuto kapli nechce samo stavět. Založení spolku pro stavbu kaple je zamítnuto. V roce 1993 je v obci založeno občanské sdružení Kolpingova rodina Věžnice, které se nabídne, že se o stavbu postará a v roce 1998 se stavby ujímá. Po dohodě s děkanským úřadem je rozhodnuto, že kaple bude zasvěcena Panně Marii Pomocnici křesťanů a bl. Adolfu Kolpingu. Původní projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění základních liturgických podmínek. Proto byl osloven architekt Martin Laštovička z Jihlavy, který ve velmi krátkém čase vypracoval nový projekt, splňující všechny parametry.

11. května 1998 začalo bourání požární zbrojnice a tři dny nato se již začaly kopat základy nové kaple. Veškerý materiál na stavbu zajišťoval předseda KR Věžnice Ing. Josef Málek, který s Janem Kuncem a architektem Martinem Laštovičkou z Jihlavy nad stavbou dohlíželi. Na stavbě bylo odpracováno přes pět tisíc hodin. Nejvíce pomohli důchodci, a to především pánové Alois Štohanzl, Alois Kunc, František Krčál, Václav Kunc, Jan Kunc, Ondřej Toscher, Alois Fuit a Josef Fuit. Finančně byla stavba zajištěna z dobrovolných darů zdejších občanů a rodáků a Kolpingova díla České republiky. Menší částky pak věnovala obec a polenská farnost.

kaple1 kaple3


Koncepce interiéru má svoji výraznou symboliku. Svatostánek, nejdůležitější místo kaple, je na kamenném pilíři na koso postaveném. Je umístěn nevysoko nad hlavou kněze sloužícího mši svatou a je symbolickým připomenutím duchovního slunce. V blízkosti nohy svatostánku vystupuje jako paprsek mosazná páskovina, jde okolo obětního stolu, přes stupeň, loď kaple, dveře, zádveří a končí na vstupním prahu kaple. Paprsek sjednocuje, symbolicky spojuje prostor kaple se svatostánkem - Eucharistickým Ježíšem Kristem.

kaple kaple4


Hlavním patronem kaple je Panna Maria Pomocnice křesťanů. Její sochu nám krátce před svou smrtí věnoval páter Jaroslav Lang, SDB. Druhým patronem je bl. Adolph Kolping, německý světec, který se staral o učňovskou mládež. Jeho dílo se rozšířilo téměř po celém světě. Základní kámen posvětil Svatý otec Jan Pavel II. v roce 1997 při své návštěvě Prahy.
Kaple byla slavnostně vysvěcena 22. května královehradeckým sídelním biskupem Mons. Dominikem Dukou. Slavnosti se zúčastnilo přes 1000 lidí a 16 kněží z naší dieceze. Od té doby se v naší obci pravidelně každý týden slouží mše svatá a koncem května se slaví věžnická mariánská pouť společně s poutí Kolpingova díla České republiky.

kaple5 kaple6sm


Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu Ing. Arch. Martinu Laštovičkovi, který nelehký úkol vynikajícím způsobem zvládl. Podařilo se mu skloubit minulost se současností. Dokázal k původní zvonici z roku 1926 přistavět moderní kapli, která zcela zapadá do vesnického prostředí a velmi dobře doplňuje celou náves.

29.10.2018

Virtuální prohlídka Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů a bl. Adolfa Kolpinga, Kamenného mostu u Lutriána, Klábenešovi kapličky a smírčího kříže, Sochy sv. Jana Nepomuckého, Božích muk na návsi, Základní a mateřské školy, Domova sv. Floriána, Hospody a kulturního domu a Obecního úřadu a pošty.

Číst dál...
29.10.2018

Každé město, každá obec má svoji dominantu. Touto dominantou je zpravidla kostel či kaple. Ne jinak je tomu i v naší obci. Mnoho generací před námi toužilo po tomto duchovním stánku. Teprve koncem minulého století se sen mnoha věžnických věřicích splnil.

Číst dál...
29.10.2018

Není snadné z dostupných pramenů vystopovat celou pravdivou historii o kamenném mostu u Lutriána. Snad, kdyby kamenné pilíře promluvily a sdělily nám, kdo využil jejich služeb. Bohužel mlčí a tak se o historii můžeme jen dohadovat a zkoumat, zda jsou naše domněnky pravdivé či nikoliv.

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.