Úřední deska

Úřední deska

Historie
Vyvěšeno
01. 07. 2024
PDF, 217.3Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Dolní Věžnice

Vyvěšeno
01. 07. 2024
PDF, 233.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva obce Věžnice 8.7.2024 - program

Vyvěšeno
24. 06. 2024
PDF, 206.8Kb Stáhnout

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno
24. 06. 2024
PDF, 1.2Mb Stáhnout

stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
14. 06. 2024
PDF, 109.5Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 25.6.2024

Vyvěšeno
14. 06. 2024
PDF, 156.7Kb Stáhnout

Ozámení veřejnou vyhláškou - soustava domovních čistíren

Vyvěšeno
13. 06. 2024
PDF, 242.7Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 20.6.2024

Vyvěšeno
05. 06. 2024
PDF, 39.6Kb Stáhnout

Setkání rodáků 15.6.2024

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Obec Věžnice - Rozvaha 2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 809.2Kb Stáhnout

Obec Věžnice - Výkaz zisku a ztráty 2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 1.4Mb Stáhnout

obec Věžnice - příloha 2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 198.9Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu obce Věžnice 2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 307.1Kb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 6Mb Stáhnout

Obec Věžnice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za období 12/2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 686.5Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Věžnice - Příloha k 12/2023

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 66.6Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Věžnice - Výkaz zisku a ztráty k 12/2022

Vyvěšeno
31. 05. 2024
PDF, 73.7Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Věžnice - Rozvaha k 12/2023

Vyvěšeno
27. 05. 2024
PDF, 92Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno
24. 05. 2024
PDF, 216.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA TERNÍMU

Vyvěšeno
23. 05. 2024
PDF, 238.9Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno
14. 05. 2024
PDF, 134.6Kb Stáhnout

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ PŘIBYSLAVSKA (dále jen SOP)

Vyvěšeno
14. 05. 2024
PDF, 214.5Kb Stáhnout

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno
10. 05. 2024
PDF, 188.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno
26. 04. 2024
PDF, 280.4Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 7.5.2024

Vyvěšeno
24. 04. 2024
PDF, 197.6Kb Stáhnout

Volby do Evropského parlamentu - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce

Vyvěšeno
23. 04. 2024
PDF, 216.9Kb Stáhnout

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024

Vyvěšeno
23. 04. 2024
PDF, 225.9Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024

Vyvěšeno
19. 04. 2024
PDF, 234.5Kb Stáhnout

Porovnání ceny pitné a odpadní vody za rok 2023

Vyvěšeno
12. 04. 2024
PDF, 91.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno
10. 04. 2024
PDF, 237Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 17.4.2024

Vyvěšeno
08. 04. 2024
PDF, 203Kb Stáhnout

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 182.6Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 585.3Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Inventarizační zpráva za rok 2023

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 622.2Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Návrh závěrečného účtu 2023

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 133.1Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2023

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 116.6Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Příloha účetní závěrky za rok 2023

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 109.7Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Rozvaha za rok 2023

Vyvěšeno
04. 04. 2024
PDF, 106Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Výkaz zisku a ztráty za rok 2022

Vyvěšeno
20. 03. 2024
PDF, 253.4Kb Stáhnout

Závěr zjišťovacího řízení - Akční plán zlepšování kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Vyvěšeno
18. 03. 2024
PDF, 105Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Vyvěšeno
08. 03. 2024
PDF, 6.5Mb Stáhnout

Oznámení koncepce - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraj Vysočina

Vyvěšeno
08. 03. 2024
PDF, 4Mb Stáhnout

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraj Vysočiny

Vyvěšeno
06. 03. 2024
PDF, 97Kb Stáhnout

Publicita nové vrty k.ú. Horní Věžnice akt.

Vyvěšeno
29. 02. 2024
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Informace k zápisu do 1. třídy v ZŠ a MŠ Věžnice 14.-15.4.2024

Vyvěšeno
29. 02. 2024
PDF, 919.4Kb Stáhnout

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Vyvěšeno
29. 02. 2024
PDF, 808.3Kb Stáhnout

Stanovení doby a místa konání zápisu dětí do 1. třídy

Vyvěšeno
27. 02. 2024
PDF, 74.2Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Věžnice dne 16.3.2024

Vyvěšeno
12. 02. 2024
PDF, 241.1Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva obce Věžnice 19.2.2024 - program

Vyvěšeno
30. 01. 2024
PDF, 160.3Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace SK Věžnice na rok 2024

Vyvěšeno
26. 01. 2024
PDF, 287.1Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 6.2.2024

Vyvěšeno
17. 01. 2024
PDF, 140.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení a výzva aktualizace analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Vyvěšeno
20. 12. 2023
PDF, 755.1Kb Stáhnout

Smlouvy o poskytnutí finanční dotace a darovací smlouva s Římskokatolická farnost - děkanství Polná

Vyvěšeno
15. 12. 2023
PDF, 68.8Kb Stáhnout

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2024

Vyvěšeno
07. 12. 2023
PDF, 244.4Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 14.12.2023

Vyvěšeno
01. 12. 2023
PDF, 291Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12.12.2023

Vyvěšeno
28. 11. 2023
PDF, 690.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce Věžnice na rok 2024

Vyvěšeno
20. 11. 2023
PDF, 94.3Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Svazku obcí Přibyslavska na rok 2024 + skutečnost 2023

Vyvěšeno
20. 11. 2023
PDF, 88.9Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Svazku obcí Přibyslavska na rok 2024

Vyvěšeno
20. 11. 2023
PDF, 241Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 27.11.2023

Vyvěšeno
31. 10. 2023
PDF, 208.5Kb Stáhnout

Záměr darování nemovitého majetku Kraji vysočina

Vyvěšeno
27. 10. 2023
PDF, 109Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 7.11.2023

Vyvěšeno
19. 10. 2023
PDF, 241.7Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 26.10.2023

Vyvěšeno
21. 09. 2023
PDF, 161.3Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Vyvěšeno
19. 09. 2023
PDF, 239.2Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 26.9.2023 - program

Vyvěšeno
06. 09. 2023
PDF, 434Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Návrh rozpočtu na rok 2024

Vyvěšeno
04. 09. 2023
PDF, 296.4Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina12.9.2023

Vyvěšeno
23. 08. 2023
PDF, 3.2Mb Stáhnout

Plán rozvoje obce 2023-2030

Vyvěšeno
10. 08. 2023
PDF, 239.1Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 17.8.2023

Vyvěšeno
17. 07. 2023
PDF, 235.9Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva obce Věžnice 24.7.2023 - program

Vyvěšeno
22. 06. 2023
PDF, 236.6Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 29.6.2023

Vyvěšeno
08. 06. 2023
PDF, 218Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 15.6.2023

Vyvěšeno
01. 06. 2023
PDF, 115.1Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13.6.2023

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 77.8Kb Stáhnout

obec Věžnice - příloha 2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 85.2Kb Stáhnout

Obec Věžnice - Rozvaha 2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 231.4Kb Stáhnout

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu úz. samospr. celků .... za období 12/2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 471.8Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu obce Věžnice 2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 66Kb Stáhnout

Obec Věžnice - Výkaz zisku a ztráty 2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 86.6Kb Stáhnout

Svazek obcí Přibyslavska - rozpočtové opatření 1-2023

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 73.7Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Věžnice - Rozvaha k 12/2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 302Kb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 66.7Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Věžnice - Výkaz zisku a ztráty k 12/2022

Vyvěšeno
26. 05. 2023
PDF, 709Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Věžnice - Příloha k 12/2022

Vyvěšeno
23. 05. 2023
PDF, 121.9Kb Stáhnout

SOP Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Vyvěšeno
23. 05. 2023
PDF, 177.9Kb Stáhnout

SOP Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

Vyvěšeno
18. 05. 2023
PDF, 211.2Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 25.5.2023

Vyvěšeno
04. 05. 2023
PDF, 216Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 11.5.2023

Vyvěšeno
28. 04. 2023
PDF, 110.6Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 9.5.2023

Vyvěšeno
24. 04. 2023
PDF, 65.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2023

Vyvěšeno
17. 04. 2023
PDF, 215.3Kb Stáhnout

Záměr pronájmu obchodu

Vyvěšeno
12. 04. 2023
PDF, 65.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška Finanční úřad

Vyvěšeno
06. 04. 2023
PDF, 238.6Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 13.4.2023

Vyvěšeno
28. 03. 2023
PDF, 155.7Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Vyvěšeno
28. 03. 2023
PDF, 729.8Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Inventarizační zpráva za rok 2022

Vyvěšeno
28. 03. 2023
PDF, 138.4Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2022

Vyvěšeno
28. 03. 2023
PDF, 583.4Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - návrh závěrečného účtu za rok 2022

Vyvěšeno
28. 03. 2023

Mikroregion Polensko - Příloha účetní závěrky za rok 2022

Vyvěšeno
28. 03. 2023
PDF, 112.6Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Rozvaha za rok 2022

Vyvěšeno
28. 03. 2023
PDF, 109.3Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Výkaz zisku a ztráty za rok 2022

Vyvěšeno
22. 03. 2023
PDF, 258.4Kb Stáhnout

Darovací smlouva HZS

Vyvěšeno
09. 03. 2023
PDF, 216.2Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 16.3.2023

Vyvěšeno
06. 03. 2023
PDF, 104.7Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 14.3.2023

Vyvěšeno
01. 03. 2023
PDF, 757.7Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků - informace

Vyvěšeno
01. 03. 2023
XLS, 44Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků - seznam

Vyvěšeno
28. 02. 2023
PDF, 41.4Kb Stáhnout

Porovnání ceny pitné a odpadní vody za rok 2022

Vyvěšeno
23. 02. 2023
PDF, 85.6Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Věžnice

Vyvěšeno
13. 02. 2023
PDF, 160Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
02. 02. 2023
PDF, 217.2Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva obce Věžnice 9.2.2023

Vyvěšeno
27. 01. 2023
PDF, 106.2Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Vyvěšeno
17. 01. 2023
PDF, 197.3Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České Republiky

Vyvěšeno
12. 01. 2023
PDF, 239.9Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 19.1.2023

Vyvěšeno
09. 01. 2023
PDF, 212.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ...

Vyvěšeno
29. 12. 2022
PDF, 200.5Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České Republiky

Vyvěšeno
29. 12. 2022
PDF, 1.7Mb Stáhnout

Informace o umístění volebního "drive-in stanoviště" okresu HB pro prezidentské volby

Vyvěšeno
20. 12. 2022
PDF, 68.7Kb Stáhnout

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023

Vyvěšeno
14. 12. 2022
PDF, 212Kb Stáhnout

svolání volební komise

Vyvěšeno
12. 12. 2022
PDF, 571.7Kb Stáhnout

Oprava místních komunikací v obci Věžnice 2022

Vyvěšeno
08. 12. 2022
PDF, 242.3Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 15.12.2022

Vyvěšeno
03. 12. 2022
PDF, 109.6Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Vyvěšeno
02. 12. 2022
PDF, 208.9Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky

Vyvěšeno
29. 11. 2022
PDF, 218.7Kb Stáhnout

Oznámení o počtu volebních okrsků

Vyvěšeno
25. 11. 2022
PDF, 55.1Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu ZŠ Věžnice na rok 2023

Vyvěšeno
25. 11. 2022
PDF, 191.3Kb Stáhnout

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2026

Vyvěšeno
25. 11. 2022
PDF, 99.5Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Svazku obcí Přibyslavska na rok 2022

Vyvěšeno
25. 11. 2022
PDF, 77Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce Věžnice na rok 2023

Vyvěšeno
25. 11. 2022
PDF, 133.8Kb Stáhnout

Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Přibyslavska 2023-2026

Vyvěšeno
14. 11. 2022
PDF, 208.8Kb Stáhnout

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volbu prezidenta České republiky

Vyvěšeno
04. 11. 2022
PDF, 440.5Kb Stáhnout

Opatření obecné povahy MZE

Vyvěšeno
04. 11. 2022
PDF, 4.3Mb Stáhnout

příloha č. 1 Opatření obecné povahy

Vyvěšeno
01. 11. 2022
PDF, 784.9Kb Stáhnout

AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Vyvěšeno
31. 10. 2022
PDF, 236.1Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 7.11.2022 - program

Vyvěšeno
31. 10. 2022
PDF, 357.6Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Vyvěšeno
10. 10. 2022
PDF, 249.1Kb Stáhnout

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno
23. 09. 2022
PDF, 792.4Kb Stáhnout

Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
23. 09. 2022
PDF, 117.4Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Vyvěšeno
06. 09. 2022
PDF, 233Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 13.9.2022

Vyvěšeno
29. 08. 2022
PDF, 235.7Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 5.9.2022

Vyvěšeno
26. 08. 2022
PDF, 214.9Kb Stáhnout

svolání volební komise

Vyvěšeno
11. 08. 2022
PDF, 183Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce v r. 2022

Vyvěšeno
11. 08. 2022
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 18.8.2022 - program

Vyvěšeno
29. 07. 2022
PDF, 211.5Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 5.8.2022 - program

Vyvěšeno
22. 06. 2022
PDF, 235.4Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 29.5.2022

Vyvěšeno
17. 06. 2022
PDF, 217.9Kb Stáhnout

Záměr prodeje

Vyvěšeno
08. 06. 2022
PDF, 191Kb Stáhnout

LETÁK ČEZ

Vyvěšeno
08. 06. 2022
PDF, 137.3Kb Stáhnout

Odečty elektroměrů ČEZ 24.6. - 11.7.2022

Vyvěšeno
08. 06. 2022
PDF, 238.9Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 15.6.2022 - program

Vyvěšeno
06. 06. 2022
PDF, 108.2Kb Stáhnout

Pozvánka Zastupitelstvo Kraje Vysočina 14.6.2022

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 82.5Kb Stáhnout

Obec Věžnice - příloha 12-2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 66.6Kb Stáhnout

ZŠ Věžnice - Výkaz ZaZ 12-2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 73.7Kb Stáhnout

ZŠ Věžnice - Rozvaha 12-2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 3.6Mb Stáhnout

ZŠ Věžnice - Příloha 12-2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 88.6Kb Stáhnout

Obec Věžnice - Rozvaha 12-2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 70Kb Stáhnout

Obec Věžnice - Výkaz ZaZ 12-2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 186.8Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu obce Věžnice za rok 2021

Vyvěšeno
24. 05. 2022
PDF, 225.1Kb Stáhnout

Obec Věžnice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

Vyvěšeno
16. 05. 2022
PDF, 882.8Kb Stáhnout

Ukrajina - zápis do ZŠ

Vyvěšeno
16. 05. 2022
PDF, 1Mb Stáhnout

Ukrajina - zápis do MŠ

Vyvěšeno
11. 05. 2022
PDF, 123.4Kb Stáhnout

SOP Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Vyvěšeno
11. 05. 2022
PDF, 193.4Kb Stáhnout

SOP Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno
11. 05. 2022
PDF, 121.3Kb Stáhnout

Obecní slavnosti 2022 - Program

Vyvěšeno
11. 05. 2022
PDF, 234.5Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva obce 18.5.2022

Vyvěšeno
06. 05. 2022
PDF, 414.3Kb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Vyvěšeno
25. 02. 2022
PDF, 536.7Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
17. 02. 2022
PDF, 204.4Kb Stáhnout

Informace vlastníkům lesů

Vyvěšeno
13. 01. 2022
PDF, 237.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
20. 12. 2021
PDF, 67.7Kb Stáhnout

Kalkulace ceny vody na rok 2022

Vyvěšeno
08. 12. 2021
PDF, 240.9Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
02. 12. 2021
PDF, 109.1Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo kraje Vysočina

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 75.7Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce Věžnice na rok 2022

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 131.3Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 194/2021 - Vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 99.9Kb Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu obce Věžnice

Vyvěšeno
26. 11. 2021
PDF, 167.3Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022

Vyvěšeno
23. 11. 2021
PDF, 112Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SOP

Vyvěšeno
23. 11. 2021
PDF, 94.5Kb Stáhnout

SOP návrh rozpočtu na rok 2022

Vyvěšeno
23. 11. 2021
PDF, 99.7Kb Stáhnout

SOP rozpočet 2022 a skutečnost 2021

Vyvěšeno
16. 11. 2021
PDF, 238.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
08. 11. 2021
PDF, 434Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 10. 2021
PDF, 104.6Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva kraje

Vyvěšeno
20. 10. 2021
PDF, 214.1Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
12. 10. 2021
PDF, 154.5Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška obce Věžnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno
08. 10. 2021
PDF, 623.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno
05. 10. 2021
PDF, 43.5Kb Stáhnout

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno
04. 10. 2021
PDF, 211Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
30. 09. 2021
PDF, 290.5Kb Stáhnout

Záměr prodeje majetku

Vyvěšeno
30. 09. 2021
PDF, 295.4Kb Stáhnout

Záměr prodeje majetku

Vyvěšeno
30. 09. 2021
PDF, 90.8Kb Stáhnout

Volby - informace k hlasování Drive-in

Vyvěšeno
16. 09. 2021
PDF, 239.6Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
15. 09. 2021
PDF, 354.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno
15. 09. 2021
PDF, 1.8Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - příloha

Vyvěšeno
10. 09. 2021
PDF, 239.8Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

Vyvěšeno
10. 09. 2021
PDF, 204.9Kb Stáhnout

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno
09. 09. 2021
PDF, 320.9Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
01. 09. 2021
PDF, 286.9Kb Stáhnout

Záměr prodeje

Vyvěšeno
25. 08. 2021
PDF, 150.6Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatele pro volby do PS

Vyvěšeno
19. 08. 2021
PDF, 215.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
13. 08. 2021
PDF, 609.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
13. 08. 2021
PDF, 962Kb Stáhnout

Příloha k veřejné vyhlášce

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 290.6Kb Stáhnout

Oznámení stranám o počtu okrsků

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 251.6Kb Stáhnout

Stanovení minimálního počtu volební komise 2021

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 282.7Kb Stáhnout

Záměr směny majetku

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 282.5Kb Stáhnout

Záměr prodeje

Vyvěšeno
09. 08. 2021
PDF, 283.1Kb Stáhnout

Záměr pronájmu prostor

Vyvěšeno
29. 07. 2021
PDF, 216.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
30. 06. 2021
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
11. 06. 2021
PDF, 238Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
07. 06. 2021
PDF, 107.6Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 73.7Kb Stáhnout

ZŠ Věžnice - rozvaha 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 66.6Kb Stáhnout

ZŠ Věžnice - výkaz zisku a ztrát 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 3Mb Stáhnout

ZŠ Věžnice - příloha 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 457.4Kb Stáhnout

Závěrečný účet obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 66.1Kb Stáhnout

Rozvaha obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 115.5Kb Stáhnout

Příloha obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 69.9Kb Stáhnout

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obec Věžnice 2020

Vyvěšeno
02. 06. 2021
PDF, 66Kb Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát obce Věžnice 2020

Vyvěšeno
01. 06. 2021
PDF, 277.9Kb Stáhnout

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno
01. 06. 2021
PDF, 412Kb Stáhnout

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020

Vyvěšeno
24. 05. 2021
PDF, 1Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - veřejné projednání

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 776.5Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - inventarizační zpráva

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 574.2Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Návrh závěrečného účtu 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 235.8Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva 21. 5. 2021

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 1.9Mb Stáhnout

Mikroregion Polensko - zpráva o výsledku hospodaření

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 431Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Návrh střednědobého výhledu

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 109.1Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - výkaz zisku a ztrát 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 133.4Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - Výkaz pro plnění rozpočtu 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 120.1Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - příloha účetní uzávěrky 2020

Vyvěšeno
13. 05. 2021
PDF, 113Kb Stáhnout

Mikroregion Polensko - rozvaha 2020

Vyvěšeno
29. 04. 2021
PDF, 105.7Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 213.6Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 193.1Kb Stáhnout

Záměr směny pozemku

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 694.5Kb Stáhnout

Zpráva o přezkoumání hospodaření SOP 2020

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 85.3Kb Stáhnout

SOP - rozp. opatření č. 1/2021

Vyvěšeno
28. 04. 2021
DOC, 30.5Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SOP

Vyvěšeno
28. 04. 2021
PDF, 124.4Kb Stáhnout

Závěrečný účet SOP 2020

Vyvěšeno
27. 04. 2021
PDF, 51.1Kb Stáhnout

Kalkulace cen za vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Vyvěšeno
20. 04. 2021
PDF, 65Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Vyvěšeno
16. 04. 2021
PDF, 236Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 04. 2021
PDF, 321.7Kb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
12. 03. 2021
PDF, 211.2Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 03. 2021
PDF, 303.9Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Vyvěšeno
08. 03. 2021
XLS, 42.5Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků - příloha

Vyvěšeno
05. 03. 2021
PDF, 472.7Kb Stáhnout

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu Polná

Vyvěšeno
03. 03. 2021
PDF, 89.4Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 43/2021

Vyvěšeno
02. 03. 2021
PDF, 97.3Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 42/2021

Vyvěšeno
01. 03. 2021
PDF, 89.8Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 41/2021

Vyvěšeno
28. 02. 2021
PDF, 88.2Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 40/2021

Vyvěšeno
27. 02. 2021
PDF, 290.9Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 39/2021

Vyvěšeno
26. 02. 2021
PDF, 157.7Kb Stáhnout

Sbírka zákonů č. 38/2021

Vyvěšeno
18. 02. 2021
PDF, 114.8Kb Stáhnout

Sčítání lidu - informace

Vyvěšeno
08. 02. 2021
PDF, 153.2Kb Stáhnout

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
08. 02. 2021
PDF, 213.9Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
29. 01. 2021
PDF, 238.5Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
28. 01. 2021
PDF, 106.2Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Vyvěšeno
15. 01. 2021
PDF, 387.5Kb Stáhnout

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

Vyvěšeno
08. 01. 2021
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
22. 12. 2020
PDF, 189.5Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
17. 12. 2020
PDF, 40.9Kb Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023

Vyvěšeno
17. 12. 2020
PDF, 162.9Kb Stáhnout

Vodné a stočné na rok 2021

Vyvěšeno
09. 12. 2020
PDF, 243.8Kb Stáhnout

Program Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
01. 12. 2020
PDF, 227.6Kb Stáhnout

Změna příslušnosti obce

Vyvěšeno
30. 11. 2020
PDF, 577.4Kb Stáhnout

Revitalizace trati

Vyvěšeno
30. 11. 2020
PDF, 73.9Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu 2021

Vyvěšeno
30. 11. 2020
PDF, 40.9Kb Stáhnout

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno
24. 11. 2020
DOC, 28Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SOP

Vyvěšeno
24. 11. 2020
PDF, 96Kb Stáhnout

SOP - Návrh rozpočtu 2021

Vyvěšeno
24. 11. 2020
PDF, 101.7Kb Stáhnout

SOP - Návrh rozpočtu 2021

Vyvěšeno
16. 11. 2020
PDF, 164.6Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
16. 11. 2020
PDF, 164.4Kb Stáhnout

Záměr - pronájem hospoda

Vyvěšeno
11. 11. 2020
PDF, 318.5Kb Stáhnout

Smlouva s SK Věžnice

Vyvěšeno
04. 11. 2020
PDF, 214.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
23. 10. 2020
PDF, 197.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
05. 10. 2020
PDF, 164.6Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno
02. 10. 2020
PDF, 207.5Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
24. 09. 2020
PDF, 213Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
17. 09. 2020
PDF, 73.8Kb Stáhnout

Upozornění ČEZ na odstranění stromoví

Vyvěšeno
09. 09. 2020
PDF, 594.7Kb Stáhnout

Oznámení o svolání volební komise

Vyvěšeno
02. 09. 2020
PDF, 587.9Kb Stáhnout

Aukční vyhláška

Vyvěšeno
21. 08. 2020
PDF, 165.3Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatelky

Vyvěšeno
17. 08. 2020
PDF, 267.2Kb Stáhnout

Dražební vyhláška

Vyvěšeno
10. 08. 2020
PDF, 194.2Kb Stáhnout

Záměr prodeje majetku

Vyvěšeno
03. 08. 2020
PDF, 248.8Kb Stáhnout

MZe-Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno
03. 08. 2020
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212

Vyvěšeno
03. 08. 2020
PDF, 169.9Kb Stáhnout

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Vyvěšeno
25. 07. 2020
PDF, 217.4Kb Stáhnout

Program zasedání zastupitelstva dne 5. 8. 2020

Vyvěšeno
14. 07. 2020
PDF, 206.6Kb Stáhnout

Nařízení KHS

Vyvěšeno
25. 06. 2020
PDF, 579.8Kb Stáhnout

Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno
25. 06. 2020
PDF, 188.2Kb Stáhnout

Záměr - prodej pozemku

Vyvěšeno
17. 06. 2020
PDF, 219.2Kb Stáhnout

Program Zasedání zastupitelstva 24.6.2020

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 109Kb Stáhnout

Příloha č. 1 - Základní škola

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 94.9Kb Stáhnout

Rozvaha - Základní škola

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, NAN Stáhnout

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 598Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 90.9Kb Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát - Základní škola

Vyvěšeno
01. 06. 2020
PDF, 5.9Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice za rok 2019

Vyvěšeno
25. 05. 2020
PDF, 83.4Kb Stáhnout

SOP - rozp. opatření č. 1/2020

Vyvěšeno
25. 05. 2020
PDF, 116Kb Stáhnout

SOP - Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno
07. 05. 2020
PDF, 239.3Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva dne 14. kvěna 2020

Vyvěšeno
25. 04. 2020
PDF, 218.7Kb Stáhnout

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 182Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 185 - 192

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 140.3Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 193 - 198

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 95.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 202 - 204

Vyvěšeno
24. 04. 2020
PDF, 65.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
18. 04. 2020
PDF, 92.1Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 178, 179

Vyvěšeno
17. 04. 2020
PDF, 97.9Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 177

Vyvěšeno
15. 04. 2020
PDF, 91.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 172 - 174

Vyvěšeno
14. 04. 2020
PDF, 114.2Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 159 - 161

Vyvěšeno
09. 04. 2020
PDF, 94.6Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 154, 155

Vyvěšeno
09. 04. 2020
PDF, 115.8Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 156 - 158

Vyvěšeno
08. 04. 2020
PDF, 218.1Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
07. 04. 2020
PDF, 208.8Kb Stáhnout

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina - zákaz rozdělávání ohňů

Vyvěšeno
06. 04. 2020
PDF, 102.5Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 150 - 153

Vyvěšeno
06. 04. 2020
PDF, 259.2Kb Stáhnout

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
02. 04. 2020
PDF, 1.2Mb Stáhnout

Usnesení vlády č. 146, 147

Vyvěšeno
02. 04. 2020
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Vyvěšeno
01. 04. 2020
PDF, 93.9Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 144, 145

Vyvěšeno
31. 03. 2020
PDF, 90.6Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 143

Vyvěšeno
30. 03. 2020
PDF, 109.9Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 140-142

Vyvěšeno
27. 03. 2020
PDF, 127.8Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 133-137

Vyvěšeno
26. 03. 2020
PDF, 96.4Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 130-132

Vyvěšeno
26. 03. 2020
PDF, 94.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 129

Vyvěšeno
24. 03. 2020
PDF, 999.2Kb Stáhnout

Doporučení ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno
24. 03. 2020
PDF, 110.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 122-128

Vyvěšeno
22. 03. 2020
PDF, 228.6Kb Stáhnout

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Vyvěšeno
19. 03. 2020
PDF, 92.7Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 109-112

Vyvěšeno
18. 03. 2020
PDF, 207.4Kb Stáhnout

Výběrové řízení - účetní obce

Vyvěšeno
18. 03. 2020
PDF, 97.2Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 106-108

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 180.1Kb Stáhnout

Změna úředních hodin

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 93Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 83

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 137Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 84 - 90

Vyvěšeno
16. 03. 2020
PDF, 352.6Kb Stáhnout

Usnesení vlády č. 96-99

Vyvěšeno
12. 03. 2020
PDF, 43.4Kb Stáhnout

Usnesení vlády ČR - Vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno
11. 03. 2020
PDF, 192.3Kb Stáhnout

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno
04. 03. 2020
PDF, 622.7Kb Stáhnout

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

Vyvěšeno
03. 03. 2020
PDF, 183Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno
20. 02. 2020
PDF, 237.4Kb Stáhnout

Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 02. 2020
XLSX, 19.5Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2020 - Základní škola

Vyvěšeno
31. 01. 2020
PDF, 212.3Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
20. 12. 2019
PDF, 464.2Kb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku

Vyvěšeno
12. 12. 2019
PDF, 489Kb Stáhnout

Svolání zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
03. 12. 2019
PDF, 676.5Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Vyvěšeno
03. 12. 2019
PDF, 512.9Kb Stáhnout

Návrh výhledu rozpočtu obce 2020 -2025

Vyvěšeno
26. 11. 2019
XLSX, 11.3Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu 2020 - Svazek obcí Přibyslavska

Vyvěšeno
26. 11. 2019
XLSX, 12.2Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu 2020 II - Svazek obcí Přibyslavska

Vyvěšeno
01. 11. 2019
PDF, 364.1Kb Stáhnout

Zpráva o vyýčtování dotace "Obnova venkova Vysočina 2019"

Vyvěšeno
30. 10. 2019
PDF, 191.8Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
25. 10. 2019
PDF, 2.5Mb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Vyvěšeno
25. 10. 2019
PDF, 500.5Kb Stáhnout

Záměr směna pozemků

Vyvěšeno
25. 10. 2019
PDF, 104.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo kraje

Vyvěšeno
17. 10. 2019
PDF, 488Kb Stáhnout

Svolání zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
08. 10. 2019
PDF, 2.9Mb Stáhnout

Dražební vyhláška

Vyvěšeno
03. 10. 2019
PDF, 3.1Mb Stáhnout

Smlouva o dílo

Vyvěšeno
19. 09. 2019
PDF, 472.2Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva - program

Vyvěšeno
06. 09. 2019
PDF, 248.7Kb Stáhnout

Informace k povinnému označování psů

Vyvěšeno
02. 09. 2019
PDF, 1.7Mb Stáhnout

MZE Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
30. 08. 2019
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Výběrové řízení Lesy ČR

Vyvěšeno
29. 08. 2019
PDF, 508.2Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva

Vyvěšeno
28. 08. 2019
PDF, 694.1Kb Stáhnout

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem

Vyvěšeno
21. 08. 2019
PDF, 405.1Kb Stáhnout

Vyjádření k žádosti 8811/2019

Vyvěšeno
21. 08. 2019
PDF, 942.3Kb Stáhnout

Smlouva o dílo

Vyvěšeno
12. 08. 2019
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
25. 07. 2019
PDF, 452.6Kb Stáhnout

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno
16. 07. 2019
PDF, 464Kb Stáhnout

Svolání zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno
10. 07. 2019
PDF, 4.6Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
17. 06. 2019
PDF, 2.7Mb Stáhnout

Smlouva ČEZ - přeložka

Vyvěšeno
13. 06. 2019
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace II.

Vyvěšeno
13. 06. 2019
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Vyvěšeno
03. 06. 2019
PDF, 458.2Kb Stáhnout

Svolání zastupitelstva

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 2.8Mb Stáhnout

ZŠ rozvaha 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 6Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 8.3Mb Stáhnout

ZŠ příloha 1 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 2.1Mb Stáhnout

ZŠ výkaz zisku a ztrát 2018

Vyvěšeno
22. 05. 2019
PDF, 610.3Kb Stáhnout

ZŠ příloha 2 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 2.6Mb Stáhnout

Obec rozvaha 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 8.1Mb Stáhnout

Obec výkaz 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 7.9Mb Stáhnout

Přiloha obec 2018

Vyvěšeno
14. 05. 2019
PDF, 2.1Mb Stáhnout

Obec výkaz zisku a ztrát 2018

Vyvěšeno
09. 05. 2019
PDF, 435.3Kb Stáhnout

Pozvánka na svolání zastupitelstva

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 286.2Kb Stáhnout

Rozhodnutí územního rozhodnutí

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 185.5Kb Stáhnout

Onformace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 565.6Kb Stáhnout

Oznámení starosty o svolání okrskové volební komise

Vyvěšeno
26. 04. 2019
PDF, 4.5Mb Stáhnout

Informace o nároku výroku územního rozhodnutí

Vyvěšeno
25. 04. 2019
PDF, 497.2Kb Stáhnout

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno
25. 04. 2019
PDF, 496.6Kb Stáhnout

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí II.

Vyvěšeno
24. 04. 2019
PDF, 692.8Kb Stáhnout

Rozhodnutí Magistrát Jihlavy

Vyvěšeno
16. 04. 2019
PDF, 774.8Kb Stáhnout

Volby do evropského parlamentu

Vyvěšeno
11. 04. 2019
PDF, 408.1Kb Stáhnout

Jmenování zapisovatele volební komise

Vyvěšeno
09. 04. 2019
PDF, 215Kb Stáhnout

pozvánka na zastupitelstvo 17.4.2019

Vyvěšeno
05. 04. 2019
PDF, 3.7Mb Stáhnout

Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 124.1Kb Stáhnout

Výkaz pro plnění rozpočtu - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 99.2Kb Stáhnout

Výkaz zistku a ztrát - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 2.4Mb Stáhnout

Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 579.6Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 800.9Kb Stáhnout

Inventarizační zpráva za rok 2018 - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 109.8Kb Stáhnout

Příloha účetní uzávěrky - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 103Kb Stáhnout

Rozvaha - Mikroregion Polensko

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 443Kb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku III.

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 541Kb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku I.

Vyvěšeno
29. 03. 2019
PDF, 1Mb Stáhnout

Záměr prodeje části pozemku II.

Vyvěšeno
25. 03. 2019
PDF, 497.6Kb Stáhnout

Volební komise do evropského parlamentu

Vyvěšeno
20. 03. 2019
ODT, 214.7Kb Stáhnout

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.3.2019

Vyvěšeno
12. 03. 2019
PDF, 108.7Kb Stáhnout

Pozvánka

Vyvěšeno
12. 03. 2019
PDF, 664.7Kb Stáhnout

Oznámení

Vyvěšeno
04. 03. 2019
PDF, 89.4Kb Stáhnout

Svazek obcí Přibyslavska - rozpočtová opatření 1_2019

Vyvěšeno
04. 03. 2019
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Nedohledatelní vlastníci pozemků

Vyvěšeno
04. 03. 2019
PDF, 143.2Kb Stáhnout

Svazek obcí Přibyslavska - Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno
25. 02. 2019
PDF, 5Mb Stáhnout

Návrh uz. rozhodnutí přeložka

Vyvěšeno
18. 02. 2019
PDF, 4.4Mb Stáhnout

Výzva k podání nabídky

Vyvěšeno
23. 01. 2019
DOCX, 328.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.1.2019

Vyvěšeno
12. 12. 2018
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Veřejnoprávní smlouva SK Věžnice

Vyvěšeno
12. 12. 2018
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Veřejnoprávní smlouva Děkanství

Vyvěšeno
12. 12. 2018
PDF, 303.1Kb Stáhnout

Informační výzva vlastníkům lesa

Vyvěšeno
08. 12. 2018
DOCX, 329.4Kb Stáhnout

pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2018

Vyvěšeno
30. 11. 2018
PDF, 115.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Vyvěšeno
30. 11. 2018
PDF, 585.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno
29. 11. 2018
PDF, 448.2Kb Stáhnout

Záměr na pronájem knihovny

Vyvěšeno
22. 11. 2018
PDF, 944.6Kb Stáhnout

Smlouva o dílo - chodník podél budovy

Vyvěšeno
21. 11. 2018
PDF, 599.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

Návrh rozpočtu Svazek obcí Přibyslavska na rok 2019.

Vyvěšeno
14. 11. 2018
PDF, 1.6Mb Stáhnout

Návrh - darovací smlouva

Vyvěšeno
07. 11. 2018
PDF, 291.2Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu Mikroregion polensko

Vyvěšeno
06. 11. 2018
PDF, 192.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se bude konat v úterý 13.11.2018 v 18,30 hod. v sále Kulturního domu ve Věžnici

Vyvěšeno
28. 10. 2018
PDF, 199.9Kb Stáhnout

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Věžnice

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Věžnice, které se koná v pondělí 5.11.2018 od 18,00 hodin v sále Kulturního domu Věžnice.

Vyvěšeno
22. 10. 2018
PDF, 506.2Kb Stáhnout

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Věžnice

Vyvěšeno
19. 10. 2018
PDF, 377.6Kb Stáhnout

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Technická a dopravní infrastruktura pro 15 RD v lokalitě bývalého zemědělského areálu v k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
05. 10. 2018
PDF, 561.4Kb Stáhnout

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Věžnice

Vyvěšeno
05. 10. 2018
PDF, 562.5Kb Stáhnout

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí pro k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
07. 09. 2018
PDF, 441Kb Stáhnout

Směna majetku

Vyvěšeno
07. 09. 2018
PDF, 394.4Kb Stáhnout

Prodej majetku

Vyvěšeno
30. 06. 2018
PDF, 820.3Kb Stáhnout

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017

Vyvěšeno
30. 06. 2018
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice

Vyvěšeno
22. 05. 2018
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice za rok 2017

Vyvěšeno
22. 05. 2018
PDF, 820.3Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Vyvěšeno
09. 02. 2018
PDF, 480.3Kb Stáhnout

Prodej majetku

Vyvěšeno
30. 11. 2017
PDF, 480.7Kb Stáhnout

Záměr na prodej stavebních parcel v bývalém areálu JZD

Záměr na prodej stavebních parcel v bývalém areálu JZD v k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
27. 11. 2017
PDF, 205.1Kb Stáhnout

rozpočet SOP

Rozpočet na rok 2018 a skutečnost 2017 Svazku obcí Přibyslavska

Vyvěšeno
11. 05. 2017
PDF, 2Mb Stáhnout

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice za rok 2016

Vyvěšeno
09. 03. 2017
PDF, 47.8Kb Stáhnout

Závěrečný účet obce za rok 2016

Vyvěšeno
09. 03. 2017
PDF, 183.5Kb Stáhnout

Účetní výkazy obec Věžnice za rok 2016

Fin 2-12, rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha

Vyvěšeno
30. 01. 2017
PDF, 431.9Kb Stáhnout

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se uskuteční v pondělí 6.2.2017 od 19,00 hodin v sále Kulturního domu ve Věžnici.

Vyvěšeno
31. 10. 2016
PDF, 533.8Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu obce Věžnice na rok 2017

Vyvěšeno
21. 06. 2016

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se bude konat v pondělí 27.6.2016

Vyvěšeno
14. 04. 2015
PDF, 279.3Kb Stáhnout

Zastupitelstvo obce Věžnice

Pozvánka na zastupitelstvo obce Věžnice, které se uskuteční v pondělí 20. 4. 2015 v 19,00 hodin v sále kulturního domu ve Věžnici. Hlavním bodem bude projednání účetní závěrky za rok 2015 a zprávy o přezkoumání hospodaření obce.

Vyvěšeno
24. 03. 2015
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Závěrečný účet obce Věžnice za rok 2014

Vyvěšeno
24. 03. 2015
PDF, 1.5Mb Stáhnout

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Vyvěšeno
06. 03. 2015
PDF, 185.9Kb Stáhnout

Prodej pozemku k.ú. Horní Věžnice

Vyvěšeno
27. 10. 2014
PDF, 85.9Kb Stáhnout

Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžnice


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.