V roce 2016 jsme skončili první v kategorii obce do 1000 obyvatel a obdrželi jsme šek v hodnotě 500.000,-Kč. Ocenění a šek s peněžní dotací předala v pátek 4. listopadu 2016 vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Účast v soutěži je podmíněna vyplněním přihlášky, která není zrovna jednoduchá. Obsahuje základní informace o obci, základní charakteristiky obce k realizaci rodinné politiky, její výchozí stav a návrh plánu rozvoje rodinné politiky obce.

obec pratelska rodine


Letošní přihláška obce obsahovala 32 stránek formátu A4. Soutěž je každoročně vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky.

Obdržené peníze budou rozděleny do tří částí. Necelá polovina částky je určena na již několik let probíhající projekt: Prorodinná a seniorská politika obce Věžnice. Druhý díl půjde na vybavení nových prostor obecní knihovny a na zřízení nového Family pointu. Poslední část pak půjde na dovybavení hřiště pro děti na návsi v dolní části obce, a to na nový betonový stůl na stolní tenis a na fitness prvky pro dospělé.

fond vysociny


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti