Příspěvkovou organizací obce Věžnice je Základní škola a Mateřská škola Věžnice.

V tzv. „Eichlerově sbírce pečetí“, uložené v Archivu Národního muzea v Praze, se mezi pečetěmi vesnic polenského panství dochovaly také otisky starých typářů Horní a Dolní Věžnice. Pečetní obraz je v obou případech téměř shodný. V pečetním poli hornověžnické pečeti je zobrazena vysoká štíhlá věžice se stříškou, stojící na pahorku a provázena symboly krojidla a radlice, český opis kapitálou WES.HORNI.WEZNICZE. Totéž je zpodobněno i na pečeti Dolní Věžnice, jen s tím rozdílem, že věž stojí na rovné půdě a jakoby za laťkovým plotem. Opis je německý, obtížně čitelný – DORFF.UNTER.WIEZNITZ. Charakteristickým prvkem řady vesnických pečetí polenského panství je užití dvou vinařských nožů z erbů významných dlouhodobých majitelů Polné, knížat z Ditrichštejna, které jsou i v případě popisovaných pečetí vždy součástí legendy. Tyto typáře byly zhotoveny v 18. století.

Řada otisků typářů vesnic bývalého polenského panství z Eichlerovy sbírky je bohužel již částečně nebo zcela nečitelná, případně chybí vůbec. Je tak velmi pravděpodobné, že zde měla své místo i pečeť Prostřední Věžnice, opět jistě s velmi podobným ne-li zcela shodným pečetním znamením.

pecet 1 pecet 2

Všechny níže uvedené akce byly podpořeny Fondem Vysočina Kraje Vysočina a Obcí Věžnice akci.

fond vysociny

Číst dál: Videogalerie

praporNejvýznamnějšími figurami, uplatněnými ve věžnickém znaku jsou tři vysoké věžice se stříškou a vlajícími praporky (mluvící znamení), stojící na obloukovém mostě (symbol patrně nejvýznamnější historické památky v obci). Připomenuty jsou i další pamětihodnosti, např. prastarý mlýn „Lutrián“ (tzv. palečné kolo). Významné místo ve znaku patří také symbolice nové věžnické dominanty, mariánské kaple, vybudované na samém sklonku minulého století (mariánská koruna). Nechybí ani prezentace některých významných majitelů. Knížata z Ditrichštejna, za jejichž vlády došlo ke zhotovení nejstarších věznických pečetí, zastupuje jejich rodový štítek, umístěný na čestném místě pod mariánskou korunou, praporky na věžích vlají erbovními barvami pánů z Lipé. Svou symboliku má samozřejmě i dominantní modrá barva, připomínající jak na ryby bohatou Šlapanku, tak místní bájný rybník „Kukle“.

Prapor obce je zjednodušením obecního znaku. Vyhovuje všem zásadám a zvyklostem současné české tvorbě praporů.

Rozhodnutím č. 50/2005 ze dne 8. dubna 2005 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomír Zaorálek udělil obci Věžnice znak a vlajku.

prapor1 znak

Fakta

Prapor a znak byl slavnostně předán a vysvěcen dne 29. května 2005. Prapor a znak můžete spatřit v místnostech obecního úřadu. Tištěnou kopii praporu dostali všechny spolky působící v obci.

29.10.2018

Místní Agenda 21 (MA21) zohledňuje konkrétní problémy určité lokality a hledá řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství. MA21 je formou aktivního přístupu obcí k uplatňování udržitelného rozvoje na místní úrovni. Jejím smyslem je zapojit občany do tvorby místní politiky, vytvářet příležitost spolurozhodovat o věcech veřejných a uplatnit demokratická práva i mimo klasické volební mechanismy. Nedílnou součástí tohoto programu je transparentnost, strategické řízení a partnerství.

Číst dál...
29.10.2018

Seznam jednotlivých činností realizovaných v obci Věžnice v rámci projektu Místní agenda 21.

Číst dál...

Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.