Obec Věžnice získala Cenu naděje pro živý venkov ČR roku 2018 za místní spolkový život a občanskou společnost v obci.

V konkurenci 13 krajských vítězů zvítězila u hodnotitelské komise složené převážně ze členů předsednictva Sdružení místních samospráv. Ocenění zástupci Věžnice si cenu převzali v rámci oslav Vesnice roku 2018 v Dolním Němčí na Zlínsku.

Komise hodnotila obce ve dvou kolech. První krok zahrnoval výběr tří finalistů na základě charakteristik jednotlivých obcí zaslaných v přihláškách do soutěže, dále na základě internetových stránek nebo facebookových profilů každé ze třinácti obcí. Ve druhém kole zvolila vítěznou Věžnici.

Polcak

Cena naděje pro živý venkov je ocenění, které je každoročně udělováno za živý spolkový a společenský život v obci, a to v rámci soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova. Sdružení místních samospráv ČR je garantem tohoto ocenění a vítězná obec Věžnice získala odměnu 100 000 Kč. Ocenění převzal starosta obce Věžnice Ing. Josef Málek z rukou předsedy SMS ČR JUDr. Stanislava Polčáka.

Jak sdělil starosta obce „Za získanou odměnu bychom chtěli zakoupit pro děti skákací hrad, který by sloužil všem místním spolkům.“

Obec, je od roku 2009 realizátorem programu místní Agenda 21. V obci působí deset spolku, kteří vzájemně spolupracují na různých společenských akcích. Obec je známá, konáním celé řady tradičních společenských akcí. Vedení obce i místním spolkům se do dění daří zapojovat své občany, kteří jsou často aktivními příznivci tamějšího nejen kulturního života.

Náměstek hejtmana Mgr. Pavel Pacal konstatoval: „Gratuluji obci Věžnice, která pod vedením starosty Ing. Josefa Málka zvítězila v celostátním klání o Cenu naděje pro živý venkov České republiky 2018 udělovanou za místní spolkový život a občanskou společnost v obci. Jsem přesvědčen, že Obec Věžnice je v této oblasti pro ostatní obce dobrým příkladem nejen co se týče množství dobře fungujících spolků, ale také kvality pořádaných akcí a zapojování svých občanů do kulturního života. Zároveň děkuji Obci Věžnice za příkladnou reprezentaci Kraje Vysočina v rámci soutěže Vesnice roku 2018.“


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti