Minulé zastupitelstvo schválilo demolici kovárny, která se nachází v dolní části obce Věžnice a již několik let je v havarijním stavu. Za tímto účelem byla vypracována všechna potřebná povolení k provedení demolice chátrajícího objektu. Na tuto demolici byla i přidělena dotace. Poté však současné zastupitelstvo situaci přehodnotilo a uznalo, že by byla škoda tuto jedinečnou stavbu nechat zbourat a podniklo kroky k tomu, jak nejlépe tuto stavbu zachránit a uvézt ji do původního stavu.

 

Starosta obce inicioval jednání s Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem a do kovárny od té doby zavítalo mnoho návštěv, ať už ze zmíněného Kraje Vysočina nebo z Národního památkového ústavu a mnoho dalších lidí, kterým osud kovárny není lhostejný. Více zajímavostí a popis kovárny, jak ji vidí odborník z Národního památkového ústavu si můžete přečíst v obecním zpravodaji Květen 2020, který najdete na našich webových stránkách.

V současné době probíhá v objektu stavebně historický průzkum, který nám odhalí mnoho zajímavých věcí o historii této budovy.

Po vypracování tohoto stavebně historického průzkumu se začne s její opravou a zajištěním nejnutnějších oprav, aby nadále nedocházelo k dalším škodám.

Na tyto opravy bude obec hledat různé dotační tituly, aby zajistila financování oprav.

Protože se již ozvalo několik zájemců a fanoušků historie s dotazem na možnost, jak se finančně podílet na opravě, rozhodlo zastupitelstvo obce, že za tímto účelem zřídí transparentní účet, na který budou moci zájemci přispívat finančními dary.

 

Číslo tohoto transparentního účtu je 8248-1122787379/0800.

20.04.2021

Od 20. dubna 2021 je možné registrovat skrze centrální systém https://registrace.mzcr.cz/ klienty pro očkování proti Covid - 19 v místě "Očkovací centrum Přibyslav". Očkovací centrum je umístěno ve sportovní hale a vstup, i bezbariérový, je do něj bočním vchodem od dětského hřiště. Parkovat je pak možno v ulici Česká na vyhrazeném parkovišti nebo na Bechyňově náměstí. Více informací naleznete na http://ockovani-vysocina.cz.

30.03.2020

V nejbližších dnech bude probíhat distribuce bezpečenostní dezinfekce Anti - Covid, kterou jsme pro Vás zakoupili. Zde si můžete v příloze přečíst Bezpečnostní list s podrobnostmi k této dezinfekci.

Číst dál...
04.03.2020


Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.